banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Dovoz orebic

Otázka:

Za jakých podmínek lze dovést z Francie orebici za účelem chovu a lovu v bažantnici?

Odpověď:

S ohledem na poměrně složitou problematiku doporučuji tazateli obrátit se na příslušný odbor Státní veterinární správy.

S vysokou měrou pravděpodobnosti bude tato činnost podléhat dozoru Státní veterinární správy, který v rámci svých kompetencí bude (v souladu s předpisy EU evropskému evidenčnímu systému TRACES) požadovat informace o obchodovaném živočišném materiálu.  

Rozsah informací, které je potřeba nahlásit je dán legislativou, konkrétně vyhláškou č. 172/2015 Sb.

 Pro usnadnění uvádíme potřebné kontakty:

  • Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat

tel. 227 010 146.

  • Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

tel. 227 010 137.

  • Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu

tel. 227 010 180.

 

15.06.2016 | Mgr. Barbora Sedláková

Povolenky k lovu

Otázka:

Píší se do povolenek k lovu i zavlečené druhy (nutrie apod.)? A při povolení kormorán a volavka?

Odpověď:

Usmrcovat vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí je podle §14, odst. 1, písm. f) oprávněna myslivecká stráž. Nedomníváme se tedy, že zavlečené druhy je možné a ani účelné psát do povolenek.

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dne 14.2.2014 zveřejnilo opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. V tomto opatření a za podmínek v tomto uvedených se

  • a) osobám podle § 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářstvípři prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů stanovuje odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého stanoveného v § 5a odst. 1 písm. a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v § 5a odst. 1 písm. d) zákona, a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné povahy.

 

Na základě výše uvedeného odvozuji, že osoby uvedené v § 3 a 6 zákona o rybářství (jako jediné oprávněné k úmyslnému usmrcování v tomto případě kormorána velkého) nespadají pod pravidla upravující výkon myslivosti.

14.03.2016 | Mgr. Barbora Sedláková

Hlasování v MS dle nového OZ

Otázka:

Jak má podle nového OZ probíhat hlasování v MS?

Mám na mysli nadpoloviční většina všech přítomných členů apod. Případně kdy se jaké hlasování užívá?

Jedná se o to, že na členské schůzi se hlasovalo o přijetí nového člena a to následovně:

Členů celkem v MS: 28 přítomno, 20,9 členů bylo pro, 7 bylo proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo oznámeno, že žadatel nebyl přijat. Je to podle zákona v pořádku? Navíc žadatel je už několik let členem výboru HS.

Odpověď:

Zda je žadatel členem výboru či nikoli není pro průběh a posouzení hlasování podstatné. Bez znalosti stanov konkrétního spolku můžeme jen dovozovat z obecných pravidel. Na základě v otázce popsaného zadání vyslovuji názor, že hlasy členů, kteří se při hlasování zdržely, se v tomto případě musí posuzovat jako hlasy proti. Respektive pro přijetí návrhu nehlasovala nadpoloviční většina přítomných a toto je rozhodující.

22.02.2016 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím