banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Nepřehlédněte - zabraňte sečení srnčat

Vzhledem k rychlému technickému rozvoji zemědělských strojů, můžeme na loukách vidět zemědělskou techniku, jejíž sekací záběr je mnohdy přes 20 metrů a stroje se pohybují vysokou rychlostí až 30 km/hod.  Srnčata, která jsou kladena právě v období května a června, nedokáží...

18.05.2024 | Tipy pro vás Více

Začala doba lovu Srnce obecného II. a III.VT

Srnčí zvěř je naší původní zvěří a dnes patří k naší nejrozšířenější zvěři spárkaté. Její početní stavy však začaly narůstat až v 19. a 20. století. Z historického hlediska proto není mnoho dostupných pramenů o výskytu a hospodaření se srnčí zvěří. Lesy byly plné černé a jele... Více

Liščata v honitbě - aktualita

V přírodě můžeme nyní pozorovat narození malých liščat. Liščí kaňkování probíhá v lednu a únoru. Následně je liška březí 53 dnů. V dubnu až květnu vrhá v brlohu zpravidla 3-8 liščat. Ta pohlavně dospívají v druhém roce života. Po narození liščat potřebuje liška pro svá mláďata velké množství m... Více

Tok bažanta - aktuálně v honitbě

První zmínky o chovu bažantů na našem území pochází ze 14. století. V té době se hojně choval bažant kolchidský, který se od dnešního bažanta vyznačuje chybějícím bílým obojkem okolo krku.  Hojnost výskytu chovu bažanta kolchidského byla tak veli... Více

banner right