banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Povolenka bez zbrojního průkazu?

Otázka:

Může být vydána povolenka k lovu členovi MS, který nevlastní zbrojní průkaz (přišel o něj kvůli pozitivní dechové zkoušce na alkohol)?

Odpověď:

Nebude mu vydána povolenka k lovu odstřelem, jelikož k vydání povolenky k lovu odstřelem je nutné předložit lovecký lístek a ten orgán státní správy myslivosti vydá jen bezúhonnému člověku.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Počet vydaných povolenek

Otázka:

Musí počet povolenek vydaných k lovu spárkaté zvěře přesně odpovídat počtu kusů dané zvěře dle schváleného plánu lovu? Lze vydat povolenku k lovu 4 ks srnců v I. věkové třídě 10 lovcům a po dosažení plánovaného lovu odstřel zastavit jak se to běžně praktikuje ve většině honiteb? Poruší se tímto postupem nějaké ustanovení zákona o myslivosti?

Odpověď:

K porušení nedojde, pokud tento postup není v rozporu se stanovami uživatele honitby, nicméně doporučujeme vydat např. 4 povolenky 4 lovcům k lovu srnce od 16. května do 30. června, pokud v této lhůtě není povolenka/y využita/y, vydáte následně další povolenky případným dalším lovcům.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Vydávání povolenek

Otázka:

Je možné, aby myslivecký hospodář sám s podpisem předsedy mysl. sdružení vydával povolenky k lovu trofejové zvěře členům mysl. sdružení, aniž by o nich hlasovala členská schůze? Jsou takto vydané povolenky platné? A zároveň tím i posunul doby lovu například až o měsíc? Může myslivecký hospodář bez hlasování členské schůze rozhodnout, že se nebudou posílat trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí?

Odpověď:

O vydání povolenky rozhoduje uživatel honitby, pokud je uživatelem mysliveckého sdružení, tak způsobem uvedených ve stanovách mysliveckého sdružení. Myslivecký hospodář podepisuje povolenku k lovu spolu s držitelem honitby a vede evidenci vydaných povolenek.

Doba lovu je stanovena zákonem resp. stanovena ve vyhlášce č. 245/2002, o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, tedy myslivecký hospodář není oprávněn posunout dobu lovu, toto je dáno přímo ze zákona. 

Chovatelské přehlídky pořádají orgány státní správy myslivosti a předkládat trofeje není povinností, trofej je majetkem lovce tudíž je jeho právem nikoliv povinností zasílat trofeje na chovatelskou přehlídku.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím