banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Je legální používat fotopast?

Otázka:

Je legální používání fotopastí v honitbě za účelem pozorování chování zvěře atp., případně, který zákon toto upravuje? Dále bych se chtěl zeptat, čeho se dopustí případný nálezce fotopasti, který fotopast demontuje a odnese pryč s odůvodněním, že fotopast narušuje jeho soukromí.                                                     Děkuji. 

 

Odpověď:

Používání fotopastí za účelem mapování pohybu zvěře v honitbě je legální, problematika je upravena v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015. Pokud by došlo k náhodnému zaznamenání osoby a tyto údaje nejsou dále zpracovány, jedná se o nahodilé shromažďování osobních údajů, dle ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. cituji: ,,Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány“. V případě odstranění fotopastí se tak vystavujete možnému vyšetřování ze strany PČR v důsledku poškození cizí věci či podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

09.06.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Povolenka bez zbrojního průkazu?

Otázka:

Může být vydána povolenka k lovu členovi MS, který nevlastní zbrojní průkaz (přišel o něj kvůli pozitivní dechové zkoušce na alkohol)?

Odpověď:

Nebude mu vydána povolenka k lovu odstřelem, jelikož k vydání povolenky k lovu odstřelem je nutné předložit lovecký lístek a ten orgán státní správy myslivosti vydá jen bezúhonnému člověku.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Počet vydaných povolenek

Otázka:

Musí počet povolenek vydaných k lovu spárkaté zvěře přesně odpovídat počtu kusů dané zvěře dle schváleného plánu lovu? Lze vydat povolenku k lovu 4 ks srnců v I. věkové třídě 10 lovcům a po dosažení plánovaného lovu odstřel zastavit jak se to běžně praktikuje ve většině honiteb? Poruší se tímto postupem nějaké ustanovení zákona o myslivosti?

Odpověď:

K porušení nedojde, pokud tento postup není v rozporu se stanovami uživatele honitby, nicméně doporučujeme vydat např. 4 povolenky 4 lovcům k lovu srnce od 16. května do 30. června, pokud v této lhůtě není povolenka/y využita/y, vydáte následně další povolenky případným dalším lovcům.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím