banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Právní poradna

popis

Vydávání povolenek

Otázka:

Je možné, aby myslivecký hospodář sám s podpisem předsedy mysl. sdružení vydával povolenky k lovu trofejové zvěře členům mysl. sdružení, aniž by o nich hlasovala členská schůze? Jsou takto vydané povolenky platné? A zároveň tím i posunul doby lovu například až o měsíc? Může myslivecký hospodář bez hlasování členské schůze rozhodnout, že se nebudou posílat trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí?

Odpověď:

O vydání povolenky rozhoduje uživatel honitby, pokud je uživatelem mysliveckého sdružení, tak způsobem uvedených ve stanovách mysliveckého sdružení. Myslivecký hospodář podepisuje povolenku k lovu spolu s držitelem honitby a vede evidenci vydaných povolenek.

Doba lovu je stanovena zákonem resp. stanovena ve vyhlášce č. 245/2002, o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, tedy myslivecký hospodář není oprávněn posunout dobu lovu, toto je dáno přímo ze zákona. 

Chovatelské přehlídky pořádají orgány státní správy myslivosti a předkládat trofeje není povinností, trofej je majetkem lovce tudíž je jeho právem nikoliv povinností zasílat trofeje na chovatelskou přehlídku.

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Nová doba lovu

Otázka:

Přátelé, co říkáte na novou vyhlášku 403/2013 Sb., kterou se mění doba lovu u černé a sičí zvěře?

Odpověď:

K tomu si dovolím citovat původní znění :

,, l) prase divoké - kňour a bachyně od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2odst. 1 a 2, sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,

n) sika japonský - jelen, laň a kolouch od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

  • nové znění:

,, l) prase divoké - kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,

n) sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“

Rozdíl je v zákazu lovu bachyně vodící selata a prodloužení období lovu koloucha do 30. dubna na místo do 15. ledna.

Pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí selata ještě nepřebarvená.

 

07.01.2015 | Mgr. Barbora Sedláková

Upozornění

Jakékoliv názory, vyjádření, odpovědi nebo stanoviska (dále jako "autorské dílo") uváděné v příspěvcích zveřejněných na této webové stránce jsou výhradně autorskými díly, které obsahují názory autorů a nelze je považovat za poskytování právního poradenství. Autorská díla se poskytují jako informativní, právně nezávazné a za jejich obsah odpovídá autor. Autorská díla jsou určeny výhradně pro interní potřeby čtenáře a společnost HASAP Consulting s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu či újmu jakéhokoli charakteru vzniklou čtenářům, pokud budou postupovat podle obsahu autorských děl.

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím