banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Myslivecké zvyky a tradice – ÚLOMEK

Myslivecké zvyky a tradice – ÚLOMEK

První zmínky o myslivecké terminologii, tradicích a zvyklostech, pochází z 12. století, kde se v úředních písemnostech objevuje název lovčí. V letech 1370 a 1464 jsou již známy výrazy Myslivost a Myslivec. Myslivecké zvyky a tradice vznikaly postupem času přejímáním z okolních šlechtických dvorů. Dále s rozvojem myslivosti, jako zaměstnáním, vznikala myslivecká terminologie, která myslivcům pomáhala ke snadné a rychlé komunikace při práci.

Úlomky jsou dodnes symbolem, který poukazuje na citlivý vztah myslivce k přírodě. Jedná se o ulomenou větvičku, jehličnaté nebo listnaté dřeviny, která nesmí být uříznuta. Úlomek také nikdy nesmí být z dřeviny cizokrajné či chráněné. 

Podle koncového rozvětvení ulomené větvičky rozeznáváme úlomky:

 • jednovýhonkové,
 • třívýhonkové a
 • pětivýhonkové
 • Tyto úlomky mají být velikosti „dlaně“, mimo pětivýhonkového, který může být větší.

 

 • Úlomek třívýhonkový

Tento úlomek náleží každému lovci, který zvěř úspěšně a řádně ulovil, způsobem mysliveckým a samozřejmě s povolením lovit daný kus. Úlomek, lehce smočený v barvě vstřelu či výstřelu, si lovec vsune za klopnu klobouku na pravou stranu. Tím symbolizuje řádné ulovení zvěře a úlomek je znamením pro ostatní myslivce, že mohou šťastnému lovci blahopřát. Úlomek lovec nosí do konce téhož dne.

 • Při individuálním lovu: čekaná, šoulačka, náleží lovci úlomek za každý ulovený kus.
 • Při společných lovech: hon, naháňka apod., náleží lovci pouze jeden úlomek za každý ulovený druh zvěře, i kdyby ulovil více kusů dané zvěře.  

 

Úlomek náleží lovci za ulovení:

Některé uvedené druhy zvěře jsou však v našich honitbách celoročně hájeny a neloví se.

 

Při předání úlomku lovci, leží ulovený kus zvěře na pravém boku a do svíráku, nebo klovce se vsunuje druhý třívýhonkový úlomek, jako symbol posledního hryzu, u zvěře pernaté posledního zobu. Tento úlomek se vsunuje lícovou stranou nahoru. U zvěře spárkaté tedy směrem k větrníku. Takto se symbolizuje poslední pozdrav zvěře k rodné honitbě.

 • !!!!! Pozor: u šelem se tento úlomek nepoužívá!!!

 

 • Stavovský úlomek

Stavovský úlomek je úlomkem třívýhonkovým. Jedná se o ulomenou větvičku, kterou se myslivci zdobí při různých mysliveckých akcích. Jsou to například: myslivecké plesy, přijímání mezi myslivce, střelecké akce, svatby, apod. Tyto úlomky nosí myslivci na levé straně klobouku.

Stejně tak se nosí i tzv. poslední úlomek. Ten nosí myslivci na levé straně klobouku při doprovázení zemřelého kamaráda myslivce. Potom poslední úlomek vhazují do hrobu jako „poslední pozdrav“. Při kremačním obřadu pokládá řečník mysliveckého spolku úlomek ke katafalku, úlomek je opatřen černou stuhou. U posledního úlomku se můžeme setkat s nošením v levé klopě myslivecké uniformy.

 

 • Úlomek jednovýhonkový

Z historického hlediska byl vždy jednovýhonkový úlomek nástrojem hygienickým. Vkládá se zvěři do střelné rány na levém boku, aby se zabránilo vniknutí hmyzu do uloveného kusu. Tomuto úlomku se říká úlomek vstřelový či střelový.

 

 • Úlomek pětivýhonkový  

Úlomek pětivýhonkový nazývaný též vlastnický, je úlomkem ze všech nejstarší. Pokládá se na komoru spárkaté zvěře. Je důkazem toho, že zvěř byla ulovena řádně a mysliveckým způsobem. U samčí zvěře spárkaté je úlomek na zvěři položen tak, že ulomená část směřuje k hlavě. U samičí zvěře směřuje k hlavě vrcholová část úlomku, tudíž opačně než je tomu u samčí zvěře. Tento úlomek se přelomil na dva díly, jedna polovina se ponechala ležet na zvěři a druhou měl lovec u sebe. Spojením úlomku tak myslivec dokazoval vlastnické právo k ulovené zvěři.

 • Předávání úlomku

Při individuálním lovu, kdy je myslivec sám, předává všechny úlomky on.

Pokud je při lovu doprovázen průvodcem, předává úlomek průvodce.

Lovec s průvodcem si stoupnou nad hlavu uloveného kusu, který leží na pravém boku. Úlomek si předávají položený na klobouku, lícem vzhůru, ulomeným koncem směrem k lovci. Tento úlomek je již lehce smočený v barvě zvěře a to v části vstřelu či výstřelu.

Výrazem vděčnosti průvodci, ulomí lovec část úlomku „boční větvičku“ a stejným způsobem se slovy díku ji předá průvodci zpět.

Lovec i průvodce drží při předání úlomku klobouk v levé ruce.

Pokud byl při lovu použit na dosled lovecký pes, náleží část úlomku vůdci, který ulomenou větvičku zastrčí psovi za obojek.

 

 

 

Ilustrační foto: MZ 

banner right