banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Poštolka rudonohá

Poštolka rudonohá | (Falco vespertinus)

Tento malý sokolovitý dravec během letu připomíná ostříže lesního (Falco subbuteo) je však o trochu menší a nemává tak rychle křídly. Je menší i než poštolka obecná (Falco tinnunculus), která má více zakrouhlý ocas. Dospělého samce si nelze splést, protože má nápadně tmavé zbarvení. Záda, hlava a prsa jsou tmavobřidlicově šedé, ale podchvostové krovky a opeření nohou je cihlové. Obě pohlaví sice mají červené běháky, podle kterých tato poštolka získala druhový název červenorudá, ale zároveň mají bílé drápy jako poštolka jižní (Falco naumanni).

Samice má hlavu a spodek těla hnědožlutý, záda a ocas šedivý s příčným pruhováním. Mladí ptáci jsou na hřbetě hnědaví a na spodku podélně pruhovaní. Poštolka rudonohá má 65 až 76 cm v rozpětí křídel, při délce těla 28 až 34 cm a hmotnosti 130 až 193 g (samec 130 až 173 a samice 163 až 193 g). Ozývají se voláním "giv-giv-giv" a upřednostňují podobný hnízdní a lovný areál jako poštolka obecná, ale na rozdíl od ní loví zpravidla ve skupinách a to i v podvečerním šeru. Hlavní složku potravy tvoří hmyz, menší zastoupení tvoří drobní hlodavci a jiní obratlovci. Hnízdo si nestaví, ale vyhledávají opuštěná, zpravidla havraní, ale i vraní hnízda. Vytváří menší kolonie, kde hnízdí více párů. Tato poštolka ráda obsazuje i umělá hnízda. Samice sedí na třech až čtyřech vejcích asi 30 dní, jen občas ji vystřídá samec. Rodiče krmí vylíhlá mláďata téměř měsíc a starají se o ně, i když opustí hnízdo. Jde o stěhovavý druh, který v průběhu září odlétá na zimoviště v jižní Africe. Dle pozorování v letech 2010 až 2013, hnízdí každý rok poštolka rudonohá na Ostravsku.

Zveřejněný text je obsažen v publikaci Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

banner right