banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Ostříž lesní

Ostříž lesní | (Falco subbuteo)

Ostříž lesní je malý dravec velikosti holuba, který zbarvením a chováním připomíná sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Má úzká, v poměru k tělu dlouhá, dozadu zvednutá křídla a relativně krátký úzký ocas. Na spodní straně je bělavý s podélnými tmavými proužky a na zádech tmavě břidlicově šedý, opeření nohou a předchvostové krovky jsou rezavočervené. Tmavá hlava a široké vousy kontrastují s bílým hrdlem. Mladí ptáci jsou na hřbetě tmavohnědí, skvrny (pásky) na spodní straně jsou méně výrazné, krk a hrdlo jsou žlutobílé. Opeření nohou a podchvostové krovky jsou hnědé. Ostříž dosahuje v rozpětí křídel od 70 do 85 cm, při délce těla 29 až 35 cm a hmotnosti 180 až 295 gramů (sameček 180 až 225 gramů a samička 260 až 295 gramů). Je to velmi rychlý a obratný dravec, který dokáže dohonit i rorýse. Většinou útočí ze vzduchu z velké výšky (na drobné ptáky), ale dokáže lovit i kořist pohybující se na zemi (drobné savce) a to buď střemhlavým letem nebo je překvapí z nízkého přízemního letu. Loví i větší druhy hmyzu, které tvoří podstatnou část jeho potravy.

Během toku a před hnízděním se ozývá "gad-gad-gad" a hnízdí v pahorkatinách na okrajích nesouvislých lesních porostů. V oblibě má zejména lesíky uprostřed polí, zarostlých luk a pastvin, kde loví kořist. Často hnízdí i v blízkosti měst a obcí, například v alejích, parcích, zahrádkářských a rekreačních oblastech. Hnízdo si nestaví, jelikož obsazuje opuštěná hnízda jiných ptáků (včetně dravců), zejména vrány obecné (Corvus corone). Rád však využívá i umělá hnízda. Samice snáší zpravidla tři vejce s průměrnou hmotností cca 20 gramů, která zahřívá 30 dní. Při sezení ji občas nakrátko vystřídá samec. Rodiče krmí mláďata v hnízdě asi měsíc. Po vylétnutí se o mladé starají, dokud se nenaučí lovit. Ostříž lesní hnízdí téměř na celém území Evropy a Asie. U nás se nejedná o moc početně zastoupeného dravce. Ostříž je stěhovavý druh a podle Žalmana (1947) se dožívá 25 let. S ohledem na lovnou kořist se ostříž v praktickém sokolnictví nepoužívá

Zveřejněný text je obsažen v publikaci Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě.

banner right