banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Středověké Uhersko a královské lesy

Tomáš Krivjanský

Raně feudální vztahy se na našem území dále rozvíjely v rámci uherského státu, který se již od svého vzniku, ale zejména po korunovaci Štěpána I. za uherského krále, řídil podle vzoru Franské říše. Začal nezadržitelný pr...

12.03.2018 | Historie sokolnictví Více

Sokolnictví v Uherském státě

Tomáš Krivjanský

Lenní systém Karlovců uplatňovali i sousední, více či méně nezávislí panovníci. Obdobou karolínských lén se ve středověkém Uhersku staly donace. Donační listina panovníka nebo příslušníka panovnického knížecího rodu ...

05.03.2018 | Historie sokolnictví Více

Sokolnictví a Velká Morava

Tomáš Krivjanský

Ve třicátých letech 9. století vytvořili Slované na Moravě a jižním Slovensku dva sousedící feudální státní útvary. Mojmír, který vládl Moravskému knížectví, kolem roku 830 obsadil Nitranské kníž...

26.02.2018 | Historie sokolnictví Více
banner right