banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Kulové zbraně: nastřelení

Tomáš Krivjanský

Nastřelení kulové zbraně Při lovecké střelbě kulovnicí jsou téměř všechny cíle, zejména spárkaté zvěře, takové velikosti, že zásah do ± 4 cm od záměrného bodu je ještě dostatečně účinný. To umožňuje u většiny dnes vyráběných nábojů nastřelení zbraně pro větší počet vzdálenosti bez nutnosti korekce záměrného bodu. Poloha záměrného... Více

Dráha letu střely při záměrné vzdálenosti

Tomáš Krivjanský

Optimální nástřelná vzdálenost (ONV), je vzdálenost bodu 4, kde dráha letu střely 2 podruhé přetíná záměrnou 3. U takto nastřelené zbraně nepřevýší dráha letu střely 2 záměrnou 3 o více jak 4 cm (tab. 1). Více

Teoretická a experimentální balistika

Tomáš Krivjanský

Balistika Balistika je věda o pohybu vrhnutého tělesa v prostoru. Studuje zákony pohybu střely teoreticky (teoretická balistika) nebo pokusně (experimentální balistika). Rozděluje se dále na vnitřní, přechodovou a vnější balistiku. Vnitřní balistika Zkoumá zákonito... Více

banner right