banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Evropa a nynější území Čech

Tomáš Krivjanský

Z 10. až 5. století před n. l., ale ani za éry Keltů (nazývaných také Galové) a Dáků (4. století až 1. století před n. l.) nejsou známy hodnověrné historické prameny o sokolnictví na našem územ...

29.01.2018 | Historie sokolnictví Více

Asijští nomádi - Hunové - Avaři v sokolnictví

Tomáš Krivjanský

Asi 280 km od hlavního města Kazachstánu Alma Aty se zejména v okolí Serektasu dodnes zachovalo několik relativně zřetelných skalních kreseb s loveckými motivy. Z hlediska sokolnictví jsou nejzajímavější kresby jezdce v typickém...

22.01.2018 | Historie sokolnictví Více

Orient, Persie, Palestina a arabské kultury v sokolnictví

Tomáš Krivjanský

V Orientu - této kolébce lidské civilizace, člověk tvořivě rozvinul a zdokonalil i sokolnickou loveckou metodu. Perští vládci při lovu pomocí dravých ptáků jezdili na koních a na vyhledávání a plašení zvěře používali psy. Velcí dravci, zejména orli, se p...

02.01.2018 | Historie sokolnictví Více
banner right