banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Teoretická a experimentální balistika

Tomáš Krivjanský

Balistika Balistika je věda o pohybu vrhnutého tělesa v prostoru. Studuje zákony pohybu střely teoreticky (teoretická balistika) nebo pokusně (experimentální balistika). Rozděluje se dále na vnitřní, přechodovou a vnější balistiku....

20.04.2018 | Myslivecké střelectví Více

Kulovnice: balistické hodnoty nábojů

Tomáš Krivjanský

Pro myslivce, kteří se vážně zajímají o střelbu z kulovnice, je znalost balistických hodnot jednotlivých ráží pramenem poučení. Předpokladem však je, aby se alespoň populárně seznámili se základy balistiky. Balistické tabulky (vypočítal...

11.05.2018 | Myslivecké střelectví Více

Fridrich II. Hohenštaufský - část 1. - sokolí císař

Tomáš Krivjanský

Pravděpodobně z 13. století pochází nejstarší latinsky psaná učebnice lovu s dravými ptáky v Evropě: "De netura avium et de arte venandi cum avibus" (O přirozenosti ptáků a o umění lovu s ptáky). Autorem je průkopník vědecké ornitologie a nejvýznamnější sokolník ve středověku, římský císař a něme...

06.04.2018 | Historie sokolnictví Více

Druhy střel kulových nábojů

Tomáš Krivjanský

Kulové náboje jsou kompletované s různými druhy střel. Druh střely je označen na obalu a v katalozích střeliva. Náboje do kulovnic jsou označené rovněž jako ráže na zbrani, aby nedošlo k záměně. Ráže náboje je vyražená na vnější straně dna nábojnice.

27.03.2018 | Myslivecké střelectví Více
banner right