banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Přehled druhů střel kulových nábojů

Tomáš Krivjanský

Kulové náboje jsou kompletované s různými druhy střel. Druh střely je označen na obalu a v katalozích střeliva. Náboje do kulovnic jsou označené rovněž jako ráže na zbrani, aby nedošlo k záměně. Ráže náboje je vyražená na vnější straně dna nábojnice. S...

10.02.2015 | Myslivecké střelectví Více

Náboje do kulovnic v ČSSR a ČR

Tomáš Krivjanský

Náboje do kulovnic se označují podle země původu. Z toho vycházejí dva základní způsoby označování a to: – americké, které označuje ráži v setinách nebo tisícinách palce (inches – in n...

14.10.2014 | Myslivecké střelectví Více

Rozdělení zbraní a střeliva

Tomáš Krivjanský

Zájem o myslivecké střelectví neustále vzrůstá. V československé myslivecké literatuře však můžeme rychle sečíst počet vydaných knih s problematikou loveckého střelectví. Vůbec první knihou z této oblasti je kniha Ing. Ladislava Dřímala, Aloise Kuby a Václava Šulce L...

14.10.2014 | Myslivecké střelectví Více
banner right