banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Fridrich II. Hohenštaufský - část 1. - sokolí císař

Tomáš Krivjanský

Pravděpodobně z 13. století pochází nejstarší latinsky psaná učebnice lovu s dravými ptáky v Evropě: "De netura avium et de arte venandi cum avibus" (O přirozenosti ptáků a o umění lovu s ptáky). Autorem je průkopník vědecké ornitologie a nejvýznamnější sokolník ve středověku, římský císař a něme...

06.04.2018 | Historie sokolnictví Více

Středověká Evropa a význam sokolnictví

Tomáš Krivjanský

V předchozí části jsme přinesli zajímavé informace z období středověkého Uherska ve spojení se sokolnictvím. V dnešní části si představíme sokolnictví ve středověké Evropě. Sokolnictví v Kyjevské Rusi Množs... Více

Středověké Uhersko a královské lesy

Tomáš Krivjanský

Raně feudální vztahy se na našem území dále rozvíjely v rámci uherského státu, který se již od svého vzniku, ale zejména po korunovaci Štěpána I. za uherského krále, řídil podle vzoru Franské říše. Začal nezadržitelný proces třídní diferenciace, rozpadu kmenového a rodového zřízení a rozvoj feudálních majetkových vztah... Více

Sokolnictví v Uherském státě

Tomáš Krivjanský

Lenní systém Karlovců uplatňovali i sousední, více či méně nezávislí panovníci. Obdobou karolínských lén se ve středověkém Uhersku staly donace. Donační listina panovníka nebo příslušníka panovnického knížecího rodu (později i bohatých feudálů z vyšší šlechty) obsahovala obecnou formuli, kterou "donáto... Více

banner right