banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Středověké Uhersko a královské lesy

Středověké Uhersko a královské lesy

Raně feudální vztahy se na našem území dále rozvíjely v rámci uherského státu, který se již od svého vzniku, ale zejména po korunovaci Štěpána I. za uherského krále, řídil podle vzoru Franské říše.

Začal nezadržitelný proces třídní diferenciace, rozpadu kmenového a rodového zřízení a rozvoj feudálních majetkových vztahů. Úměrně k růstu pozemkového vlastnictví krále, feudálů a šlechty se omezovalo právo svobodných členů občin na volný lov včetně lovu s dravými ptáky. Ze společně užívaných lesů si panovník přivlastnil neobydlené nebo málo obydlené území, a to na základě zásady "res nullius", tedy zem nikoho"je královským majetkem". Tak se utvořily obrovské "bona régia", čili královské latifundie.

"Královské lesy", které podle tehdejšího feudálního práva byly výhradně "královskými lovišti", jsou historicky doloženy již od 11. století. Za panování Štěpána I. (997 - 1038) se dvě třetiny lesů na našem území staly královským majetkem.

 

Více informací se dozvíte zde.

12.03.2018
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím