banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

200 let od narození zakladatele českého mysliveckého písemnictví

PhDr. Oldřich Koudelka

Osmého března letošního roku tomu bylo přesně dvě stě let, kdy byl podle matričního zápisu v protivínském římskokatolickém svatoanenském kostele pokřtěn František Špatný, budoucí zakladatel českého mysliveckého písemnictví, národní buditel, spisovatel a vydavate...

11.03.2015 | Etika a historie myslivosti Více

Základní stavební kameny myslivecké etiky

PhDr. Oldřich Koudelka

Za stavební kameny myslivecké etiky můžeme považovat zejména osobnost myslivce, myslivecké zvyky a tradice, kam patří myslivecká mluva, myslivecké odívání, troubení při lovech, honech a jiných mysliveckých akcích, zvyky při lovech a honech a samot...

04.03.2015 | Etika a historie myslivosti Více

Pohled do minulosti

PhDr. Oldřich Koudelka

Už slavný řecký spisovatel Xenofón (430-354 př. n. l.) ve spisu O lovu uvedl, že kdyby lovci přičiněním, rozvahou a opatrností nevynikali, zvěř by neulovili. Podle autorů barokních monografií především německých autorů, by měl být dokonalý myslivec především boha...

11.02.2015 | Etika a historie myslivosti Více
banner right