banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Činnosti loveckého ochranného spolku

PhDr. Oldřich Koudelka

Účelem Spolku bylo podle stanov schválených na ustavující valné hromadě zejména podporovat výkon práva myslivosti podle platných právních norem, zamezit snahám, které zhoršují hospodářský, sociálně-politický a etický význam lovu zvěře, podporovat vlastníky a nájemce mysliveckých revírů ve správné...

08.04.2015 | Etika a historie myslivosti Více

MUDr. Jan Červíček - zakladatel loveckého spolku

PhDr. Oldřich Koudelka

Když nemůžeš lovit, tak chraň! Půjdete-li po bratislavské Štefánikově ulici směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, nemůžete minout budovu, v níž sídlí ústředí Slovenského poľovníckého zväzu. Na zdi objektu pak nemůžete nespatřit pamětní desku, která zde byla v roce 1995 o...

02.04.2015 | Etika a historie myslivosti Více

Odkazy Františka Špatného

PhDr. Oldřich Koudelka

Z úcty k osobnosti a dílu Františka Špatného rozhodla redakce časopisu Myslivost v roce 1991 o vydání zvláštního čísla časopisu pod parafrázovaným názvem Myslivecké zábavy. Zvláštní číslo bylo něčím, jako startovním výstřelem pro aktivity příští. Nicméně až po d...

25.03.2015 | Etika a historie myslivosti Více

František Špatný a jeho publicistická činnost

PhDr. Oldřich Koudelka

Životopisná data Františka Špatného však zdaleka nemohou plně vystihnout všechny jeho pestré osudy a zejména jeho rozmanitou spisovatelskou a vydavatelskou činnost, pro kterou je právem nazýván zakladatelem českého mysliveckého písemnictví. První své dílo Česko-ně...

18.03.2015 | Etika a historie myslivosti Více
banner right