banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

SERIÁL: Svatohubertské tradice ve dvacátém prvním století

PhDr. Oldřich Koudelka

Sotva jsme toto století nastartovali a ocitli se v jeho řekněme sedmině, musíme si položit otázku, kam se etika a morálka ubírá v čase globalizace a liberalizace. Mnozí si tuto otázku zcela oprávněně kladli již na sklonku dvacátého století. Dynamika změn je však mnohem čitelnější...

17.06.2015 | Etika a historie myslivosti Více

Časopisy v mysliveckém a lesnickém písemnictví

PhDr. Oldřich Koudelka

Průřez časovým sledem české literatury nás dostal k poslední části o časopisech v mysliveckém a lesnickém písemnictví.         Časopisy v myslivecké literatuře Samostatnou kapitolou mysliveckého a lesnického písemnictví, j...

10.06.2015 | Etika a historie myslivosti Více
banner right