banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Myslivecké zvyky a tradice - přijímání mezi myslivce

Přijímání mezi myslivce je poměrně novodobý zvyk, který obohatil myslivecké tradice v naší zemi. V podvědomí myslivecké veřejnosti se nesprávně tato ceremonie uvádí jako „Pasování na myslivce“. Myslivcem se člověk nestane po složení zkoušky z mys...

06.08.2019 | Myslivecká mluva Více

Zámek Krásný Dvůr

Mezi významné myslivecké památky řadíme zámek Krásný Dvůr, kde se nachází sbírky obrazů a uměleckých předmětů s loveckými náměty.   Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře pochází již z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného Dvora. V první čtvrtině 16. století se stal... Více

Zámek Orlík

Zámek Orlík patří k významným mysliveckým památkám díky svým expozicím loveckých trofejí, zbraní, obrazů a rytin s loveckými náměty. Návštěvníky zaujme především Rytířský sál, Malá zbrojnice, který představuje vývoj palných zbraní. Dále je expozice obohacena Puškovou chodbou, kde můžou návštěvníci vidět nespočet loveckých trofejí... Více

Zámek Blatná

Zámek Blatná patří k významným mysliveckým památkám díky své expozici sbírek loveckých trofejí, loveckých zbraní, gotických nástěnných maleb s loveckými náměty. V zámku můžete nalézt lovecký salón i odkaz věnovaný F. d.Estemu. Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebně-historicky nejhodnotnější a architektonicky ne... Více

banner right