banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Časopisy v mysliveckém a lesnickém písemnictví

Časopisy v mysliveckém a lesnickém písemnictví

Průřez časovým sledem české literatury nás dostal k poslední části o časopisech v mysliveckém a lesnickém písemnictví.

 

 

 

 

Časopisy v myslivecké literatuře

Samostatnou kapitolou mysliveckého a lesnického písemnictví, jak odborného tak beletristického, jsou časopisy. Ty začaly vycházet od druhé poloviny devatenáctého století a na jejich obsahové podobě se podíleli a podílejí prakticky všichni autoři vzpomenutí v této studii. Z nejvýznamnějších časopiseckých titulů uveďme chronologicky Háj (vycházel 1872-1950), Lověna (1878-1901), Lovecká besídka (1894-1900), Lovecké listy (1895-1901), Česká myslivost (1897-1944), Lovecký obzor (1898-1930), Les a lov (1907-1912), Myslivecká besídka (1910-1931) či Lov a kynologie (1921-1934). V roce 1923, krátce po svém založení, začala Československá myslivecká jednota vydávat časopis Stráž myslivosti, jejímž úspěšným pokračovatelem je již od roku 1953 časopis Myslivost v čele s Jiřím Kasinou. V roce 1999 vznikl poslední titul z této početné rodiny - Svět myslivosti, vydávaný vydavatelstvím Lesnická práce. Na Slovensku jsou to potom časopisy Poľovníctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše poľovníctvo či Lovu zdar!

Lovecké kalendáře

K oblíbené odborné i poněkud odlehčené četbě patřily kalendáře. Tradice vlastních mysliveckých kalendářů počala v roce 1867, kdy Česká lesnická jednota zahájila vydávání Lesního a lovčího kalendáře. Vycházel do roku 1918. Josef Václav Rozmara byl vydavatelem Lesnicko-loveckých kapesních kalendářů v letech 1904-1929. Později pak vydával Myslivecké kapesní kalendáře a rodinný kalendář Myslivec. Péčí Josefa Žalmana vycházel v letech 1931-1943 stolní obrázkový útržkový týdenní myslivecký kalandář. Kapesní myslivecké kalendáře vydávala ve čtyřicátých letech Česká, resp. Československá myslivecká jednota, obdobné kalendáře později vydávalo Vydavatelství Brázda (1949-1952) a Státní zemědělské nakladatelství (1957-1969). Oblíbený byl Myslivecký kalendář vydávaný stejným nakladatelstvím v letech 1971-1990. Na tuto činnost se několikrát pokusili navázat různí vydavatelé, a to více či méně úspěšně. Novou tradici pak nastartoval Magazín Myslivosti 2012 - Myslivecký kalendář Klubu autorů ČMMJ, který ve spolupráci Klubu a časopisu Myslivost poprvé vyšel koncem roku 2011. Jeho sestavovatelem je Oldřich Koudelka. Tento mediální produkt autorsky zaštiťují členové Klubu autorů, ale též široký okruh českých a slovenských autorů literárně historické přílohy časopisu Myslivost Myslivecké zábavy.  

 

Hmatatelný odkaz

Závěrem se dá konstatovat, že myslivecké a lesnické písemnictví v posledním století si zachovává kontinuitu a nadále uměleckými i vysoce odbornými prostředky přispívá k dynamickému rozvoji této oblasti lidské činnosti. Českomoravská myslivecká jednota, resp. Slovenský poľovnícky zväz a další zainteresované instituce mají v autorech špičkové marketingové zázemí, zejména směrem k laické veřejnosti a mládeži. Myslivecká kniha, kniha o zvěři, myslivcích, přírodě a všech jejích souvislostech je a vždy bude, i v čase elektronických médií a všemožných ekonomických přemetů, hmatatelným prostředníkem mezi člověkem a stále vyhledávaným tématem. Ostatně svědčí o tom do posledních míst zaplněné knihovny myslivců, obecních knihoven, ústavů a institucí a všech přátel naší překrásné přírody. Je dobře, že zejména díky aktivní česko-slovenské činnosti Klubu autorů při ČMMJ, ale i Klubu autorov poľovníckej literatury a nesdružovaných spisovatelů a odborníků vznikají stále nové a nové knížky. Věřme, že i přes složitou ekonomickou situaci na knižním a mediálním trhu tomu tak bude i nadále. 

10.06.2015
PhDr. Oldřich Koudelka
Zpět
banner right