banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Orel stepní

Orel stepní | (Aquila rapas / nipalensis)

Ve volné přírodě se orel stepní dá jen těžko rozeznat od přibližně stejně velkého orla volavého (Aquila clanga) a orla křiklavého (Aquila pomarina). Široká křídla jsou při letu zakončena sedmi výrazně prstově roztaženými ručními letkami. Dospělí ptáci jsou jednobarevně hnědí, až na černé letky se šedě mramorovanými vnitřními praporci na kraji křídel. Světle vroubené jsou i křídlové krovky. Kormidelní pera jsou tmavě hnědá s nezřetelnými příčnými šedými pásy, které pokračují i přes nadchvostové krovky. Mladší ptáci jsou bledší, šedohnědě zbarveni. Konce per křídelních krovek a předloketních letek mají zbarvené hořčičně, takže vytvářejí podélné světlejší pásy na křídlech. Ozobí u kořene zobáku a výrazné koutky jsou žlutě zbarvené stejně jako prsty na nohou. Šedý zobák nabývá při hrotu ocelově černé zbarvení. Černé jsou i relativně kratší drápy. 

Orel stepní hnízdí většinou na zemi, což souvisí s rovinatým charakterem prostředí v domovském areálu, ve střední Asii (step, poušť a polopoušť). Hnízdo si však postaví i na neobydlené budově nebo na stohu či kupce sena, jen zřídka na stromě. Samice snese 1 až 3 (obvykle 2) bělavá, šedofialová až tmavohnědá skvrnitá vejce s průměrnou hmotností 119 g. Zatímco sedí na snůšce (40 až 45 dní), samec loví a přináší na hnízdo kořist. Mláďata v hnízdě krmí oba rodiče cca 60 dní. Mladší, resp. slabší obvykle uhyne (kainizmus). Orel stepní se od ostatních dravců liší způsobem lovu, protože při hledání kořisti kráčí po zemi, resp. se pohybuje poskoky či krátkými přelety. Na potenciální úlovek číhá i z vyvýšených stanovišť. Loví hlodavce, zejména sysly, hraboše, ježky, plazy, mladé ptáky a nepohrdne ani zdechlinou.

Přestože jádro domovského areálu orla stepního tvoří střední Asie, k nám zalétá ze svých hnízdišť z ukrajinských a jihoruských stepí a pahorkatin jen vyjímečně. Vzhledem ke způsobu lovu (ze země) a kratším drápům přizpůsobených pro menší kořist, nedostatečné dravosti i neobratnému letu se orel stepní při sokolnickém lovu nepoužívá. Na sokolnickém dvoře v zámeckém parku v Lednici na jižní Moravě majitel Jiří Heřman v programu pro návštěvníky předvádí orla stepního nazvaného Dubai při stíhání vlečky imitující kličkujícího lišku.

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

banner right