banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Orel volavý | (Aquila clanga)

Orel volavý je středně velký orel, který vzácně migruje i přes naše území. Domovský areál tohoto orla tvoří severovýchodní Evropa, nejblížší hnízdiště má v Polsku. Nejpočetnější je na Ukrajině. Dospělý orel je velmi tmavý, z dálky se může jevit téměř černý. Mláďata mají bílé konce letek. Orel volavý je stěhovavý. Odlétá začátkem října a vrací se začátkem dubna. Jen velmi těžko se dá rozeznat od o něco menšího orla křiklavého (Aquila pomarina). Někdy je to přímo nemožné. Jeho potrava je velmi různorodá: drobní savci, žáby a ptáci. Ve starší literatuře se uvádí, že orel volavý hnízdil na Slovensku. V národním muzeu v Budapešti jsou uloženy vejce pocházející z Královy skály, kde pár orlů volavých hnízdilo v roce 1877. S ohledem na vzácný výskyt se v sokolnictví nepoužívá.

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

banner right