banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Zámek Orlík

Zámek Orlík

Zámek Orlík patří k významným mysliveckým památkám díky svým expozicím loveckých trofejí, zbraní, obrazů a rytin s loveckými náměty.

Návštěvníky zaujme především Rytířský sál, Malá zbrojnice, který představuje vývoj palných zbraní. Dále je expozice obohacena Puškovou chodbou, kde můžou návštěvníci vidět nespočet loveckých trofejí a přes 300 pušek od významných českých i zahraničních autorů.

Hrad, později zámek Orlík nad Vltavou, najdete ve stejnojmenné obci v okrese Písek. Pokud sem chcete zajet, hledejte trasu na město Milevsko, odkud Orlík leží asi 12 km na severozápad. Pověst říká, že jméno získal Orlík pro svou polohu vysoko nad údolím. Vypadal jako orlí hnízdo.

Historicky se původní stavbě zmiňují prameny ze 13. století, z doby vlády krále Václava II. V dávných dobách tu stával malý hrad, zajišťující ochranu cesty z Milevska na Mirovice. Jednalo se o levý břeh řeky Vltavy, kde se vybíralo clo za plavby. Původní stavitelé ani majitelé hradu nejsou známi.

Během 13. století se z hrádku stal díky přestavbě gotický královský hrad. Na Orlík se převáželi zajatci a kořist získaní během srážek s lidmi biskupa Tobiáše z Bechyně. Orlík chránil před útokem hluboký příkop vylámaný ve skále. K přístavbě křídla na východní straně došlo po roce 1340. Vstupovalo se sem pavlačí, kam jsme se mohli dostat z nádvoří po schodišti. Další rozšiřování hradu a stavební úpravy probíhaly za vlády Karla IV. Hrad měl v té době válcovou věž a protilehlý palác. V roce 1357 byl hrad Karlem IV. přidělen v manství jeho kancléři Dětřichovi z Portic.

Následovali majitelé Petr Zmrzlík, Kryštof ze Švamberka a Eggenberkové.

Do 19. století Orlík osidlovala jenom správa a využíval se k hospodářským účelům. Schwarzenberský rod se na začátku 19. století rozdělil na dvě větve a Orlík se stal sídlem mladší větve. Karel Filip Schwarzenberg byl úspěšným válečníkem a diplomatem a Orlík byl zase panským sídlem.

Po dokončení Orlické přehrady v roce 1960 se změnil i vzhled krajiny okolo Orlíku. Hladina řeky Vltavy se zvedla cca o šedesát metrů, tím pádem se stavba stala takřka vodním zámkem, i když původně stála na vysokém skalním útesu. Schwarzenbergové vyli donuceni odejít v roce 1948 do emigrace. 

 

 

 

Více informací naleznete na www.zamekorlik.info   

 

Zdroj: Zámek Orlík

 

 

banner right