banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Co troubit "před předáváním úlomků"?

Jana Suchá Běhounková

"Lovu zdar!“ a po předání hlahol příslušného druhu zvěře Při výřadu „Lovu zdar!“ Při vyhlašování úlovků hlahol příslušného druhu zvěře, na závěr „Halali“ a „Konec honu“

28.12.2017 | Myslivecká mluva Více

Co troubit při "pasování"?

Na zahájení „Lovu zdar!“ po vlastním pasování, po úderech hlahol příslušného druhu zvěře na kterou se pasuje, po přípitku na ukončení „Halali“.

20.12.2017 | Myslivecká mluva Více

Historie lovu vlka obecného (Canis lupus)

Vlk obecný je původním obyvatelem území celé Evropy. Jelikož byl vždy člověkem pronásledován a loven, jsou dnešní početní stavy vlků ve střední Evropě malé...

12.12.2017 | Myslivecká mluva Více
banner right