banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Orlík krátkoprstý

Orlík krátkoprstý | (Circeatus gallicus)

Orlík krátkoprstý je patrně větší než káně. Křídla jsou delší a pěti prstové roztažené letky se na konci zužují. Dospělí ptáci jsou na hřbetě šedohnědí a zespod světlí, s pásy hnědých skvrn táhnoucími se přes hruď a křídla. Hlava, vole, konce letek a pruhy na ocase jsou tmavší. Duhovka očí je žlutá. Mladí ptáci jsou zespodu hnědí s velkými skvrnami. Orlík má holé běháky modrošedé barvy, pokryté šestiuhelníkovitými štítky. Při rozpětí křídel 155 až 175 cm má tělo dlouhé 50 až 70 cm. Hmotnost samce je v průměru 1750 g a samice 1860 g. Často plachtí s vodorovně rozevřenými křídly. Během letu se podobá včelojedovi lesnímu (Pernis apivorus). Při lovu hadů se dokáže třepotavě vznášet na jednom místě (osívat). Orlík pohlavně dospívá ve třetím až čtvrtém roce života. Ozývá se jasným "dji" nebo silným "ok-ok".

Hnízdo staví oba partneři většinou na vrcholku dubu nebo borovice, případně na boční větvi, pokud tvar koruny umožňuje bezproblémový přílet i odlet. Při stavbě hnízda často využívají jako základnu jmelí nebo pokroucené větve. Samice koncem dubna až začátkem května snese jen jedno vejce s hmotností do 150 g. Sedí na něm 45 dní, jen občas ji vystřídá samec. O mláďata se starají oba rodiče 70 dní. 

U nás se vyskytuje v nesouvislých lesních pásmech ve středních a nižších polohách a to zejména na vápencových pahorkatinách lesostepního charakteru, kde žije dostatek plazů tvořících podstatnou část potravy orlíka. Loví zejména užovky, zmije, slepýše, ještěrky a hady. Uloveným zmijím utrhne hlavu, jelikož ani orlík není imunní proti hadímu jedu. Živí se i drobnými savci a mladými ptáky. Orlík je stěhovavý. U nás se zdržuje od března resp. začátku dubna do konce srpna až začátku září, ale hnízdí zde jen sporadicky. S ohledem na druh potravy (kořisti) a způsobu života se v sokolnictví nepoužívá.

Zveřejněný text je obsažen v publikaci Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě.

 

banner right