banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecké noviny

  •  
Srnčí zvěř jako nejrozšířenější zvěř spárkatá

Srnčí zvěř jako nejrozšířenější zvěř spárkatá

Srnčí zvěř je naší původní zvěří a dnes patří k naší nejrozšířenější zvěři spárkaté. Její početní stavy však začaly narůstat až v 19. a 20. století. Z historického hlediska proto není mnoho dostupných pramenů o výskytu a hospodaření se srnčí zvěří. Lesy byly plné černé a jele...

14.06.2022 | 19:39 Více
Staří jeleni vytloukají své paroží - aktuálně v přírodě

Staří jeleni vytloukají své paroží - aktuálně v přírodě

V přírodě se nyní můžeme sektat s jeleny, kteří vytloukají své paroží. Vytloukat začínají nejstarší jeleni. Setkat se s vytloukajícím jelenem je dosti vzácné. Jeleni totiž v tomto období žijí skrytě a nechtějí být rušení. Samotné vytloukání paroží začne tehdy, je-li růst parohu zcela ukončen a mineralizován. Lýčí, kterým je paroh pokrytý, už je zbytečné. Jeleny začne paroh svrbě...

06.06.2022 | 22:03 Více
Měsíc myslivosti a přírody - ČERVEN

Měsíc myslivosti a přírody - ČERVEN

První zmínka o červnu jako měsíci myslivosti byla zveřejněna v roce 1959. Myslivost není jen sport, ale především vědní obor. Ten nestaví myslivce do pozice lovců zvěře, ale široká veřejnost začíná vnímat Myslivost jako splynutí člověka s přírodou. Myslivci se o zvěř starají, hospodaří s ní, v době potravní nouze zvěř přikrmují, eliminují škody způsobené zvěří na kulturních plod...

31.05.2022 | 20:43 Více
banner right