banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Lovná zvěř

Ondatra pižmová

Ondatra pižmová | (Ondatra zibethicus)

Lovná sezóna:
Ondatra pižmová | 01.11 - 28.02

Myslivecké pojmenování

  • samec: ondatrák; samice: ondatra; mládě: ondatře

Lidové pojmenování

  • dlakoš, bobřík pižmový, krysa pižmová, pižmovka
  • O historii a původu se více dozvíte zde.
  • Mysliveckou mluvu si můžete přečíst na tomto odkazu.

Původním domovem ondatry je Severní Amerika. Počátkem 20. století bylo do Čech přivezeno několik párů ondatry pižmové. Odtud se rychle rozšířily téměř do celé Evropy. Dnes se u nás ondatra vyskytuje téměř u všech potoků a řek. Ondatra má torpédový tvar těla, který dosahuje délky asi 37 cm a hmotnosti 1-1,5 kg. Lysý ocas (kormidlo), zboku zploštělý, dosahuje délky až 29 cm. Celkové osrstění je šedohnědé s podélným tmavým pásem po zádech. Břišní strana je světlejší. Její vzácná kožešina bývala v obchodech známá jako bizam. Nohy má hustě osrstěné, pouze chodidla jsou lysá a mozolnatá. Zadní nohy jsou delší než přední a prsty na nich jsou navzájem spojeny úzkou blankou, ohraničenou štětinkami. Ta slouží k plavání. Kratší přední nohy jsou přizpůsobeny na přidržení si potravy a vyhrabávání podzemních chodeb. Z tohoto důvodu jsou na prstech ostré drápy. Ondatra sídlí v nadzemních kopulovitých hradech nebo si vyhrabává chodby v zemitých, ne příliš vysokých březích, hustě zarostlých trávou a keři. Hrady si dělá z měkkých rostlin ve stojatých bažinách nebo v mělkých jezerech a rybnících. 

Taková stavba má průměr i výšku asi 1 metr. V jejím středu je pelíšek vystlaný listím, mechem a větvičkami. Z něj vede chodba pod hladinu vody. Na březích potoků a řek si buduje brloh. Vchod do chodeb, které bývají 2 až 3 m dlouhé, je pod vodou. Ondatra se po suché zemi pohybuje přikrčeně a nemotorně. Při plavání jí trčí z vody pouze hlava a vrch zad. Vytváří za sebou vlny ve tvaru klínu. V nebezpečí se noří pod vodu a vydrží tam až 10 minut. Její potravou jsou vodní a pobřežní rostliny, někdy zesláblé nebo uhynulé ryby a raci. V zimě požírá kořenové hlízy a škeble. Aktivní je od soumraku až do svítání, a to i v zimě. Páří se 3 krát do roka, od dubna do srpna. Oplodněná samice po 4 týdnech rodí 4 až 9 slepých, skoro holých mláďat, která krmí 3 týdny. Asi po 4 měsících se osamostatňují a také pohlavně dospívají. Nepřítelem ondatry jsou vydry, kuny, tchoři, lišky, káňata a orli. Při velkém přemnožení může ondatra způsobit destrukci břehů a vodních hrází.

Foto: Leszek Madzia

 

         www.prirodainfo.cz

 

Ondatra pižmová
banner right