banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Vznik a vývoj mysliveckého svazu III.

Vznik a vývoj mysliveckého svazu III.

V roce 1966 VI. sjezd ČSMS zrušil myslivecké jednoty a krajské výbory (ČSMS a ČSPZ) a rozhodl, že základními organizacemi budou myslivecká sdružení (MS).

Mimořádný VII. sjezd ČSMS v říjnu 1968 ve smyslu zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci se souhlasem zástupců SV ČSMS rozhodl o svém zániku a vytvoření dvou národních svazů – Českého mysliveckého svazu a Slovenského mysliveckého svazu. Současně doporučil vytvořit společný koordinační federální orgán, ve kterém by měly být národní svazy rovnoprávnými členy.

K 31. prosinci 1968 bylo podle údajů UV ČSMS v čele ČSSR 135 923 členů. Z toho bylo v Čechách a na Moravě 107 837 členů a na Slovensku 28 086 členů.

Ústřední výbor Československého mysliveckého svazu v Praze schválil na svém zasedání dne 8. ledna 1969 odložení okresních konferenci na 15. června 1969, celostátního sjezdu na 12. záři 1969 a ustavujících sjezdů národních svazů na 13. záři 1969.

Dále schválil organizační směrnice pro zabezpečení federálního uspořádání ČSMS a SV ČSMS.

Předsednictvo Slovenského výboru Československého mysliveckého svazu na své schůzi dne 14. ledna 1969 ve složení:

František Tupík, předseda; Ing. Ireneus Nízký, místopředseda; Štefan Držka, místopředseda; Ludovit Pasztor, tajemník; Ing. Miroslav Hanák, Jan Duračinský, Dr. Štefan Terén, Dr. Viliam Polačko, Martin Kulich, Ing. Branislav Baka a Otakar Horňák,

členové předsednictva; Ing. Štefan Benko, předseda slovenské revizní komise; Aladar Križan, vedoucí hospodářského zařízení a Mgr. Ladislav Grman, vedoucí redaktor časopisu Myslivost a rybářství konstatovalo, že toto odložení je pro Slovensko nepřijatelné zejména proto, že je to v rozporu s federativním státoprávním uspořádáním podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb. a s akčním programem UV ČSMS a SV ČSMS, podle kterých národní svazy mají být zřízeny v období prvního pololetí 1969.

 

Proto navrhlo Slovenskému výboru ČSMS, aby pro své organizace na území SSR vydal zvláštní organizační směrnice pro vytvoření Slovenského mysliveckého svazu.

Usnesením č. 2 souhlasilo s akčním programem SV ČSMS a uložilo předsedovi p. Tupíkovi, kromě jiného, vytvořit takové organizační podmínky, aby od 1. července 1969 mohly převzít odpovědnou práci nově vytvořené orgány Slovenského mysliveckého svazu.

 

Předsednictvo projednalo také návrh na rozšíření Slovenského výboru ČSMS o předsedy některých OV ČSMS z 25 na 40 členů, pro přípravu ustavujícího sjezdu SMS, který schválilo usnesením č. 3. Současné usnesením č. 4 schválilo termín plena SV ČSMS, rozšířeného o předsedy okresních výborů ČSMS ze Slovenska, na 24. ledna 1969, které se konalo v Bratislavě v Domě mládeže na Karpatské ulici č. 2, za účasti členů předsednictva a plena SV ČSMS Tupíka, Ing. Nízkého, Držku, Pasztora, Ing. Hanáka, Duračinského, Dr. Terena, Dr. Polačku, Kulicha, Ing. Baku, Horňáka, Jana Adzimu, Štefana Algayera, Juliuse Boďu, Ing. Emanuela Briestenského, Jana Juščaka, Aurela Kellnera, Ing. Jana Mitucha, Františka Ruša, Ing. Josefa Škultetýho a Josefa Šprochu; náhradních členů plena SV ČSMS Jana Fujdiara, Jana Gala, Hyneka Korvasa, Ing. Josefa Radeckého a Josefa Škumata; členů slovenské revizní komise Antona Lauku, Miloslava Navaříka a Dr. Eugena Privického; náhradních členů SRK Ing. Michala Mikla a Matěje Šura; instruktora SV ČSMS Imricha Makaru; vedoucího hospodařského zařízení SV ČSMS Nákup a prodej živé zvěře v Modrance Aladara Križana; zástupce UV ČSMS Hrubého; zástupce UV KSS Filipka; zástupce MZVž Natera; zástupce SL Jerguša; vedoucího redaktora časopisu Myslivost a rybářství Mgr. Ladislava Grmana;

Zástupců OV ČSMS:

Josefa Kozovského (Banská Bystrice), Dr. Pavla Maštenu (Bratislava-město), Štefana Fajkuse (Bratislavavenkov), Karla Pistovčaka (Čadce), Josefa Škumata (Dolni Kubin), Ernesta Gyurcseka (Dunajska Středa), Vodičku (Galanta), Štefana Pašku (Humenne), Alexandra Litavskeho (Komarno), Jana Kollara (Košice), Ernesta Randika (Levice), Michala Lenču (Liptovsky Mikulaš), Štefana Vetraka (Lučenec), Jana Ilgu (Martin), Ing. Štefana Lapšanskeho (Michalovce), Pavla Pavleho (Nitra), Emila Ravingera a Štefana Adamiho (Nove Zamky), Fedora Hrušovskeho (Považska Bystřice), Miroslava Mikulovskeho (Poprad), JUDr. Ladislava Horňaka (Prešov), Ladislava Kotoulka (Prievidza), Štefana Gašparika (Rimavska Sobota), Pavla Vešelenyiho (Rožňava), Pavla Moravka (Senice), Františka Papcuna (Spišska Nova Ves), Čerešňaka (Topoľčany), Jana Barana (Trebišov), Ladislava Čutoru (Trenčin), Josefa Horvatha (Trnava), Ing. Ludevita Bancika (Zvolen), Antona Rakusa (Žilina), Vojtěcha Mojžiše (Žiar nad Hronem), Michala Kollara (Stara Ľubovňa).

Omluvili se Josef Hojč, Ing. Anton Laffers, CSc., Ševčikova z UV SNF a zástupce OV ČSMS Bardějov. Zasedání se neúčastnili bez omluvy Ing. Anton Hirner, Vladimir Kešjar a předseda OV ČSMS Velký Krtiš.

Slovenský výbor ČSMS usnesením č. 1 schválil akční program SV ČSMS a uložil předsednictvu vytvořit podmínky pro nově vytvořené organy Slovenského mysliveckého svazu od 1. července 1969, vypracovat návrh nových stanov Slovenského mysliveckého svazu a uskutečnit ustavující sjezd ve dnech 21. a 22. června 1969.

 

Zveřejněný text je obsažen v publikaci Tomáš Křivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě.

 

Předešlé články si můžete přečíst zde

23.01.2018
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím