banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Sokolnictví

Luňák červený

Luňák červený | (Milvus milvus)

Luňáka červeného si nelze v přírodě splést s žádným jiným dravcem, protože jako jediný má nápadně vykrojený ocas. Vykrojení je zjevné zejména při kroužení, kdy má doširoka roztažený ocas. Hlavu má při letu vysunutou dopředu, křídla jsou poměrně dlouhá a lomená - s pěti roztaženými ručními letkami. Tmavší zabarvení na ohybech křídel je od černých konců ručních letek odděleno světleji zbarveným peřím. Zbytek těla je rezavě hnědý, zespod béžový a hlava je výrazně světlejší. Luňák je velmi dobrý letec. Létá poměrně snadno a dlouho krouží. Velmi rád plachtí ve vzdušných proudech a dokáže vyletět do velké výšky. Sedá si na vyvýšená místa a kameny, méně pak na stromy. Délka těla dosahuje 60 až 65 cm (délka křídla/délka ocasu: samec 50/33 a samice 53/37cm). Zobák dorůstá do 4 cm. Rozpětí křídel dosahuje 150 až 170 cm a hmotnost se pohybuje od 900 do 1200 g. Průměrná hmotnost samce je 930 g a samice 1140 g.

V blízkosti hnízdiště se ozývá dlouhým kolísavým tónem "hji-hji-hji-hjeh" nebo varovným "bijou-bivio". Pohlavně dospívá ve třetím roce života. Na hnízdění vyhledává vysoké stromy na zalesněných svazích nedaleko vody. Hnízdo si vystýlá textilem, papírem a plasty, protože podobně jako straka si libuje v lesklých předmětech. Koncem dubna až začátkem května samice snáší 2 až 3 vejce s červeno-hnědými skvrnami (průměrná hmotnost vejce je 61 g). Prvních 14 dní na nich sedí pouze samice a mláďata se líhnou po 32 dnech. Až do věku 50 dnů se o ně starají a potravu přinášejí oba rodiče. Životním prostředím luňáka červeného jsou lesnaté pahorkatiny sousedící s otevřenou krajinou, říčními toky nebo vodními plochami. Často navštěvuje smetiště, kde sbírá různé odpadky. Živí se také žábami, drobnými obratlovci a požírá i zdechliny a to zejména ryb, které sbírá z vodní hladiny. Patří mezi užitečné druhy. V současnosti u nás hnízdí téměř po celých Čechách a na jižní Moravě.

Zveřejněný text je obsažen v publikacii Tomáš Krivjanský: SOKOLNICTVÍ – 2. díl: Naši dravci a sovy, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě.

banner right