banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Nastřelení kulové zbraně

Nastřelení kulové zbraně

Nastřelení kulové zbraně

Při lovecké střelbě kulovnicí jsou téměř všechny cíle, zejména spárkaté zvěře, takové velikosti, že zásah do ± 4 cm od záměrného bodu je ještě dostatečně účinný. To umožňuje u většiny dnes vyráběných nábojů nastřelení zbraně pro větší počet vzdálenosti bez nutnosti korekce záměrného bodu. Poloha záměrného bodu ve vztahu k záměrné závisí na dvou důležitých veličinách:

tvaru dráhy střely,

vzdálenosti záměrné od osy hlavně.

Nastřelením výkonné zbraně na vzdálenost například 100 m se ztrácí výhoda vyplývající z ploché dráhy střely. Je výhodnější nastřelení zbraně na takovou vzdálenost, kde bod dopadu ve vzdálenosti od 0 do 200 m je 4 cm pod nebo nad záměrným bodem. U standardních nábojů výroby S & B, kromě náboje .22 Hornet, se optimální nástřelná vzdálenost pohybuje mezi 150 190 m. Pro běžnou loveckou praxi a schopnosti většiny střelců je vhodné nastřelovat kulovnici na 150 m. V balistických tabulkách kulového střeliva při jednotlivých popsaných rážích v této knize jsou hodnoty dopadu střely v cm pro vzdálenost osy mířidel od osy hlavně u mechanických mířidel 2 cm a u optických mířidel 5 cm. V případě, že osa mechanických nebo optických mířidel na zbrani má jiné hodnoty, stačí na tabulkové údaje aplikovat opravu paralaxy, odpovídající rozdílu mezi hodnotou skutečnou a hodnotou tabulkovou (2 cm nebo 5 cm). Jednotlivé opravy, které je nutné připočítat i s patřičným znaménkem k údajům v balistických tabulkách (obr. 1) jednotlivých ráží uveřejněných v této knize pro hodnotu menší o 1 cm jsou v tabulce 1.

Tabulka 1: Opravy k údajům v balistických tabulkách s patřičným znaménkem pro snížení osy mířidel o 1 cm. Hodnoty jsou udané v cm a zaokrouhlené na 0,05 cm.

50m 100 m 150 m 200 m 300 m
+0,50 0 -0,50 -1,00 -2,00
+0,65 +0,35 0 -0,35 -1,00
+0,75 +0,50 +0,25 0 -0,50
+0,85 +0,65 +0,50 +0,35 0

Jakmile je vzdálenost osy mířidel od osy hlavně větší o 2 cm než hodnota uvedená v tabulkách, je zapotřebí změnit znaménka a zdvojnásobit hodnoty jednotlivých oprav, uvedených v předcházející tabulce 1. Například zbraň .243 Winchester má vzdálenost mezi osou hlavně a optickou záměrnou 3,5 cm (t. j. o 1,5 cm méně) než jsou vypočítané balistické tabulky, uvedené v této knize pro zbraně s optickými mířidly. Opravy, které je nutné s příslušnými znaménky připočítat k tabulkovým hodnotám pro uvedenou zbraň s optickými mířidly jsou uvedené v tabulce 2. Balistické hodnoty náboje .243 Win upravené pro tuto zbraň jsou v tabulce 3 vyjádřené v cm, pro jednotlivé vzdálenosti střelby v m.

Jakmile je vzdálenost osy mířidel od osy hlavně větší o 2 cm než hodnota uvedená v tabulkách, je zapotřebí změnit znaménka a zdvojnásobit hodnoty jednotlivých oprav, uvedených v předcházející tabulce 1. Například zbraň .243 Winchester má vzdálenost mezi osou hlavně a optickou záměrnou 3,5 cm (t. j. o 1,5 cm méně) než jsou vypočítané balistické tabulky, uvedené v této knize pro zbraně s optickými mířidly. Opravy, které je nutné s příslušnými znaménky připočítat k tabulkovým hodnotám pro uvedenou zbraň s optickými mířidly jsou uvedené v tabulce 2. Balistické hodnoty náboje .243 Win upravené pro tuto zbraň jsou v tabulce 3 vyjádřené v cm, pro jednotlivé vzdálenosti střelby v m.

Tabulka 2: Opravy k údajům v balistických tabulkách pro .243 W při snížení osy mířidel o 1,5 cm. Hodnoty jsou udané v cm.

50 m 100 m 150 m 200 m 300 m
+0,75 0 -0,75 -1,50 -3,00
+0,98 +0,53 0 -0,53 -1,50

Tabulka 3: Balistické hodnoty náboje .243 W po úpravě při snížení osy mířidel o 1,5 cm. Hodnoty jsou udané v cm.

50 m 100 m 150 m 200 m 300 m
-0,15 0 -3,25 -10,50 -38,70
+0,88 +2,23 0 -6,13 -32,70

Pro lovecký úspěch není nejdůležitější pouze ideální zbraň, ale i správné zamíření. Schopnost správně zamířit nezáleží jen od schopnosti střelce. Důležité je, aby záměrná byla správně určena. Je obecným názorem, že zbraň je od výrobce nastřelena. Výrobce skutečně nastaví záměrnou zbraně, ale nastavení provádí profesionální střelec a na vzdálenost 100 m s určitým druhem střeliva.

Z toho vyplývá že:

  • dva střelci nezamiřují nikdy úplně stejným způsobem,
  • vzdálenost nastřelení neodpovídá optimální vzdálenosti,
  • střelivo používané výrobcem zbraně nemusí být vždy stejné, jaké používá lovec.

Proto je nutné, aby si myslivec sám ověřil nastřelení zbraně.

Postup nastřelení pro mechanická i optická mířidla:

– ověřit, zda nejsou vůle v upevnění mířidel,

– střílet s oporou zbraně, která nesmi být tvrdá,

– dobře vyčistit zbraň a použít náboje, které se budou používat při lovu,

– vystřelit 1 až 2 výstřely do terče na zahřátí zbraně (nepraktikuje se u kulobrokových zbraní).

– vystřelit 3 až 5 výstřelů na dobře vyznačený střed terče. Pokud držení zbraně a spouštění je správné, budou výstřely blízko sebe.

 - nastavit mířidla tak, aby střední bod zásahu těchto výstřelů se překrýval se záměrným bodem.

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

06.02.2015
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím