banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Zbraně a střelivo rozdělení

Zbraně a střelivo rozdělení

Zájem o myslivecké střelectví neustále vzrůstá. V československé myslivecké literatuře však můžeme rychle sečíst počet vydaných knih s problematikou loveckého střelectví. Vůbec první knihou z této oblasti je kniha Ing. Ladislava Dřímala, Aloise Kuby a Václava Šulce 

Lovecké střelectví  (vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roce 1955). Následovalo vydání Slovenského poľovníckého názvoslovia (vydal Slovenský výbor Čs. mysliveckého svazu ve Slovenskom vydavateľstve pôdohospodárskej literatúry v Bratislavě v roce 1966). Vědeckým redaktorem byl Ivan Masár, pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislavě a odpovědným redaktorem Dr. Víťazoslav Hečko.

Prvotinou na Slovensku byla ovšem kniha Poľovícke a športové strelectvo autora Martina Kulicha (vydalo Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry v Bratislavě v roce 1955). Druhé přepracované a doplněné vydání vyšlo v roce 1957 a třetí v roce 1979. Až v roce 1972 vychází úspěšná kniha Lovecké zbraně a střelivoautora  Ing. Zdeňka Faktora (vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Praze) a její druhé doplněné vydání v roce 1973. Dalších deset let dala na sebe čekat kniha autorů Ing. Zdeňka Faktora a Karla Lankaše Rukověť loveckého střelectví (vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Praze v roce 1982). Jiří Bílý napsal knihu Lovecká střelba, která vyšla v roce 1983  (vydalo nakladatelství Naše vojsko v Praze).

V roce 1985 vyšlo druhé, zrevidované a doplněné vydání Slovenského poľovníckého názvoslovia od prof. Ing. Jozefa Škultétyho s kolektivem (vydala Príroda, vydavateľstvo kníh a časopisov, n. p., Bratislava). Totéž vydavatelství v roce 1988 vydalo také Poľovnícký náučný slovník. Vedoucím autorského kolektivu byl doc. Ing. Pavel Hell, Csc

Dalších dvacet let nechala na sebe čekat prvotina autora Pavla Šáreka Základy střelectví (vydalo PaRPRES s.r.o., vydavatelství mysliveckého a rybářského tisku v roce 2003 v Bratislavě). Byl bych velmi rád, kdyby Mylivecké střelectví přispělo k rozšíření poznatků a vědomostí široké myslivecké společnosti i všech čtenářů. V této knize najde každý myslivec základní údaje o jednotlivých druzích loveckých zbraní (tab. 1), střeliva (tab. 2) a střel (tab. 4), které se vyráběly v ČSSR a které se vyrábějí v České a Slovenské republice. Dále informační údaje o zbraních a střelivu, které se dovážely do ČSSR. Základní údaje o střelivu s jednotlivými druhy střel, jejich charakteristikou, nástřelnou vzdáleností (NV) na 100 m, optimální nástřelnou vzdáleností (ONV) s balistickými tabulkami pro vzdálenosti střelby na 100, 200 a 300 m s mechanickými mířidly i s puškovým dalekohledem. Na závěr každé ráže je její uplatněni v lovecké praxi.

 

 

 

 

 

Obr. 2. Kulový náboj – tvary nábojnic a okrajů: 1 válcová, 2 kuželová, 3 složená z dvou protáhlých kuželů, 4 s krčkem, 5 s okrajem, 6 bez okraje s drážkou, 7 s okrajem a s drážkou, 8 bez okraje s dosedacím kroužkem

Obr. 3. Základní rozměry kulové nábojnice: A náboj s nábojnicí s okrajem; B náboj s nábojnicí bez okraje, 1 průměr okraje, 2 průměr nábojnice v drážce, 3 zadní průměr pláště, 4 přední průměr pláště, 5 zadní průměr krčku, 6 přední průměr krčku (úsťový), 7 průměr střely, 8 tloušťka okraje, 9 šířka drážky, 10 délka nábojnice, 11 délka náboje, 12 krček, 13 ústí nábojnice, 14 úhel dosedacího kuželu, 15 dosedací kužel, 16 tělo nábojnice, 17 okraj

 

Obr. 4. Brokový náboj: a) s jednotnou střelou S-Ball Plastik (průřez nábojem); A s papírovou nábojnicí uzavřený hvězdicovým uzávěrem; B s papírovou nábojnicí uzavřený zakroužením; C s mosaznou nábojnicí uzavřený zalakováním; 1 zápalka, 2 dno nábojnice, 3 kování dna, 4 výztužná vložka, 5 prachová náplň, 6 prachová krytka, 7 zátka, 8 papírový kotouček pod broky, 9 hromadná střela (broky), 10 lak, 11 kování

 Obr. 5. Jednotné střely brokového náboje: a) S-Ball, b) Brenneke, c) ideál, d) kulová střela, e) paradox, f) Ferrandi

 

 

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím