banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Opravy mířidel

Opravy mířidel

Opravy mířidel

  • stranová odchylka: pokud je střední zásah vlevo, je třeba posunout mušku též vlevo nebo hledí vpravo,

 

  • výšková odchylka: pokud je střední zásah nahoru, musí se muška též posunout nahoru, nebo hledí dolů.

Platí zde myslivecká poučka „Kam puška, tam muška“ a hledí naopak. Hodnoty pro velikost opravy,

posunutí mušky nebo hledí se vypočítají ze vzorce (obr 1):

Obr. 2. Obraz rozptylu a určení středního bodu zásahu:

 

  • Příklad: Pro nastřelovací vzdálenost 150 m je střední bod zásahu 5 výstřelů 200 mm vpravo a 120 mm dolů. Vzdálenost mezi mířidly je 0,5 m:

 

Je nutné posunout mušku o 0,7 mm doprava nebo hledí o 0,7 mm doleva, pak hledí o 0,4 mm nahoru nebo snížit mušku o 0,4 mm. Hodnoty pro velikost oprav a posunutí zamiřovací osnovy puškového dalekohledu jsou stejné jako pro mechanická mířidla (muška, hledí). Tedy při stejných hodnotách musíme posunout zamiřovací osnovu o 200 mm vpravo a 120 mm dolů. I zde platí zásada, že kam puška tam centrální bod zamiřovací osnovy (hrot, nitkový kříž, svítící bod apod.). V případě že známe hodnotu jednoho dílku rektifikačního šroubu nastřelovaného dalekohledu, tak bude oprava velmi jednoduchá. Je-li hodnota jednoho dílku rektifikačního šroubu nastřelovaného dalekohledu 15 mm na nastřelovanou vzdálenost 150 m, pak „nacvakáme“ 13 dílků vpravo a 8 dílků dolů. Důležité však je znát svůj dalekohled, a vědět, kterým směrem se posouvá zamiřovací osnova při otáčení (cvakání) rektifikačními šrouby. Ve většině případů když točíme stranu ve směru šipky na rektifikačním šroubu, zamiřovací osnova se pohybuje vpravo, když točíme proti směru šipky, zamiřovací osnova se pohybuje vlevo. Rovněž když točíme výšku ve směru šipky, zamiřovací osnova se pohybuje dolů, pokud točíme proti šipce, pohybuje se nahoru. S ohledem na různé nastřelovací vzdálenosti a různé velikosti dílků jednotlivých puškových dalekohledů, přičemž u variabilních dalekohledů je hodnota dílku každého zvětšení jiná, je lepší umístit střední bod zamiřovací osnovy na střední zásah na terči při zbrani upevněné v nastřelovací stolici. Po vyhodnocení středního bodu zásahu na terči jej výrazně označíme. Potom nastavíme střední bod zamiřovací osnovy na zamiřovací bod na terči. Stranovým rektifikačním šroubem posuneme ve vodorovné rovině centrální bod zamiřovací osnovy vpravo nad střední zásah. Pokud puškový dalekohled nemá stranový rektifikační šroub, provedeme totéž úchytnými šrouby na držáku (montáži) dalekohledu, přičemž poloha posunu je obrácená. Pravými šrouby posouváme dalekohled doleva a opačně. Potom výškovým rektifikačním šroubem posuneme centrální bod zamiřovací osnovy dolů na střední zásah.

Na závěr se kontrolním výstřelem přesvědčíme o správnosti nastřelení. Stále však platí, že pokud jsme dali zbraň nastřelit odborníkovi, musíme si ověřit minimálně třemi ranami „náš“ střední zásah, který nemusí být totožný a bude nutná další korekce, protože náš zrak, držení a spouštění zbraně se může diametrálně lišit od odborníka, který zbraň nastřeloval.

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím