banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Náboje do kulovnic v ČSSR a ČR II.

Náboje do kulovnic v ČSSR a ČR II.

Náboje do kulovnic se označují podle země původu.

Z toho vycházejí dva základní způsoby označování a to:

 • americké, které označuje ráži v setinách nebo tisícinách palce (inches  in nebo inch). Do této skupiny zařazujeme i anglické náboje. Oboje označujeme tečkou (.) před číslem (raži). Napřiklad: . 222 Remington,
 • evropské (německé, francouzské, italské, dánské, rakouské, švýcarské...).

Náboje evropského původu jsou označované součinem dvou čísel. Například: 7 x 57. První čislo znamená ráži náboje v milimetrech a druhé číslo znamená délku nábojnice také v milimetrech.

Ráže kulovnicového náboje se udává průměrem střely, který je téměř stejný s průměrem vývrtu kulové hlavně (obr. 1) v polích, například:

 

 

 

Obr. 1. Příčný řez kulovou hlavní:

A šířka pole; B šířka drážky; C průměr; D průměr vývrtu v drážkách

Kromě tohoto základního součinu (dvojčísla) jsou náboje označovány doplňujícími znaky, případně jejich kombinací:

 • R – Rand, tj. nábojnice s okrajem.
 • J – (původně I – infanterie) - označuje původ náboje. Používá se jen u ráže 8 mm s délkou nábojnice 57 mm.

Tento znak neovlivňuje rozměry ani tvar nábojnice. (8 x 57 = 8 x 57 I = 8 x 57 J, průměr střely 8,07 mm). S – Stark – silný, t. j. náboj s větším průměrem střely a to 8,22 mm. Uvádí se jen u nábojů ráže 8 mm. Netýká se to však nábojů ráže 8 x 58 R, .360/8 x 57 R, a 8 x 72 R. Znova upozorňujeme, že náboje s označením S se nesmí používat do kulovnice, která toto označení nemá, i když rozměry nábojnice jsou téměř stejné.

České a slovenské náboje s označením S mají tyto rozlišovací znaky:

– střela má po obvodu rýhovaný prstenec (obr. 2)

– nábojnice má příčně rýhovaný obvod (okraj) dna

– dno zápalky je lakované červeně (obr. 2)

– označení výrobce a ráže na dně nábojnice je v opačné poloze jako u ostatních kulových nábojů (obr. 2).

Obr. 2. Označení nábojů ráže 8 mm S“  na střele a dně nábojnice

 

Na nábojích amerického a anglického původu se označuje ráže v 1/100 nebo 1/1000 palce (1 palec = 25,4 mm). Tento rozměr odpovídá přibližně průměru střely. Kromě tohoto rozměru se uvádí doplňující název náboje a to buď podle původu nebo výrobce, případně podle zbraně, pro kterou je určen a pod., na příklad:

– .222 Remington,

– .270 Winchester.

Některé druhy nábojů mají ráži doplněnu dalším dvojčíslím, popřípadě trojčíslím: .

.25  35 Winchester  .25 = ráže v 1/100 palce; 35 = hmotnost černého prachu v grainech (gr nebo grs), který dá ekvivalentní výkon s dnešním nábojem (g = 0,0648 grs). U některých nábojů, např.

.250  3000 Savage  .250 = ráže v 1/1000 palca; 3000 = rychlost střely v stopách za sekundu  feet per second = ft/sec = 0,3048 m/s, t. j. konkretně 914 m/s; Savage = značkanzbraně, pro kterou je náboj určen.

.45  90  300 Winchester  .45 = ráže v 1/100 palce; 90 = hmotnost černého prachu v grainech; 300 = hmotnost střely v grainech; Winchester = název původu.

Vyjímku z uvedeného označení nabojů tvoři náboj .30-06 Springfield, kde číslo .30 je průměr vývrtu v polích a 06 je poslední dvojčíslí roku zavedení náboje na trh (1906).

Kromě čísel jsou na nábojích s americkým označením další zkratky:

 W.C.F. = Winchester Center Fire = středový zapal,

 S.L. = Self Loading = samonabíjecí,

 H.P. = High Power = velký výkon,

– Magnum = výkonný.

Některé druhy amerických nábojů můžeme porovnat s evropským označením:

americké evropské

 • .22 Hornet 5,6 ×36 R,
 • .222 Remington 5,6 ×43,
 • .222 Remington Magnum 5,6 ×50,
 • .223 Remington 5,6 ×45,
 • .243 Winchester 6,2 ×52,
 • .270 Winchester 6,9 ×64,
 • .308 Winchester 7,62 ×51,
 • .30-06 Springfield 7,62 ×63.

Ráže nábojů s okrajovým zápalem je udávaná v 1/100 anglického palce. Kromě ráže jsou u nábojů doplňující  názvy:

 .22 Short = kratký,

 .22 LR (Long Rifle) = dlouhý puškový,

 .22 Extra Long = zvláště dlouhý.

Náboje do pistolí se označují v metrických mírách nebo v 1/100 nebo 1/1000 palce (např. 7,65 mm; .45 ACP).

Revolverové náboje jsou vždy označené v palcových mírách (.38 Special, .32 S & W).

Vyráběné náboje do pistolí a revolverů:

– 6,35 mm Browning/.25 Automatic,

– 7,62 × 25 Tokarev,

– 7,65 Browning/.32 Automatic,

– 9 mm Browning/.380 Automatic,

– 9 mm Luger/9 mm Subsonic/Parabellum/9 × 19,

– 9 × 21,

– .357 SIG,

– 9 mm Makarov,

– .38 Speciál,

– .357 Magnum

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

 

22.03.2018
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím