banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Dráha letu střely při záměrné v optimální nástřelné vzdálenosti

Optimální nástřelná vzdálenost (ONV), je vzdálenost bodu 4, kde dráha letu střely 2 podruhé přetíná záměrnou 3. U takto nastřelené zbraně nepřevýší dráha letu střely 2 záměrnou 3 o více jak 4 cm (tab. 1).

1. Náměrná přímka, která představuje prodloužení osy hlavně.

2. Draha letu balistická dráha letu střely pro záměrnou v ONV.

3. Záměrná přímka, která spojuje oko, mířidla (hledí, mušku nebo puškový dalekohled)a záměrný bod.

4. ONV – optimální nástřelná vzdálenost.

5. Bod doletu ONV vzdálenost od ústi zbraně k bodu,  kde dráha letu střely opustí koridor ± 4 cm od záměrné (obr. 1).

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

 

03.03.2015
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right