banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Balistika - teoretická, experimentální

Balistika - teoretická, experimentální

Balistika

Balistika je věda o pohybu vrhnutého tělesa v prostoru. Studuje zákony pohybu střely teoreticky (teoretická balistika) nebo pokusně (experimentální balistika). Rozděluje se dále na vnitřní, přechodovou a vnější balistiku.

Vnitřní balistika

Zkoumá zákonitosti pohybu střely v hlavni a všechny děje souvisící s vývinem výstřelu v hlavni (obr. 1). Vývin výstřelu závisí na změně tlaku plynů, který zpočátku rychle narůstá až do kulminace, a po jistém ustálení klesá a při vypuzení střely z hlavně se vyrovnává s atmosférickým tlakem. Vývoj tlaku plynů má s ohledem na teplotu, druh zážehové a hnací náplně, váhu a rozměry střely jistou toleranci. Charakteristika vývinu tlaku je v podstatě konstantní a je vystižená křivkou, která je funkcí změny rychlosti pohybu střely v hlavni. Nejvyšší tlak je v místě za nábojovou komorou v délce 60 100 mm, kde je také hlaveň nejsilnější.

Přechodová balistika

Zkoumá zákonitosti pohybu střely bezprostředně po opuštění hlavně, pokud na střelu působí unikající plyny z hlavně. Je to zpravidla do vzdálenosti 10 až 20 ráží. Přechodová balistika se zpravidla považuje za součást vnitřní balistiky.

Vnější balistika

Zkoumá pohyb střely v prostoru po opuštění hlavně, kdy na střelu působí vnější vlivy: odpor vzduchu, gravitace, rotace atd. Dráha střely v prostoru se pohybuje po křivce kubické paraboly, ale liší se od ní a vytváří vlastní balistickou křivku (obr. 2). 

Obr. 2. Dráha střely v prostoru vytváří vlastní balistickou křivku

Strmost křivky je dána rychlostí střely a její hmotnosti. Čím větší je hmotnost střely při stejné rychlosti tím je zakřivení větší – strmá dráha střely. Naopak, čím větší je rychlost střely při stejné hmotnosti, tím je zakřivení menši – plochá dráha střely. 

Dráha letu střely vzhledem k poloze zbraně je vždy stejná, bez ohledu na použitá mířidla. (obr. 3).

 

Vzhledem k tomu, že záměrná u mechanických mířidel (spojnice oka, hledí, mušky a cíle) je cca 2 cm a záměrná u optických mířidel (spojnice oka, zaměřovací osnovy a cíle) je cca 5 cm nad náměrnou (osou hlavně), jsou hodnoty převýšeni nebo snížení odlišné (obr. 4). Na základě těchto dvou údajů jsou vypočítané i balistické hodnoty v tabulkách.

Dráha střely – náboj 7 x 57 – střela č. 942/mechanická mířidla

Dráha střely náboj 7 x 57 střela č. 942/optická mířidla

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

27.02.2015
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím