banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Balistické hodnoty nábojů do kulovnic

Balistické hodnoty nábojů do kulovnic

Pro myslivce, kteří se vážně zajímají o střelbu z kulovnice, je znalost balistických hodnot jednotlivých ráží pramenem poučení. Předpokladem však je, aby se alespoň populárně seznámili se základy balistiky. Balistické tabulky (vypočítal hlavní balistik Ing. Ladislav Dřímal, Brno) poskytují přehledně všechny potřebné hodnoty nábojů a střel, kterými je charakterizován výstřel určitého náboje z určité, ale ne libovolné zbraně. Je důležité upozornit na to, že hodnoty uvedené v tabulkách nemohou být hodnotami absolutními. Nejsou to však ani hodnoty teoretické, protože výpočtům předcházela důkladná střelba a experimentální měření, kterými bylo nutné ověřit základní údaje pro výpočty. Případné přezkoušení tabulkových hodnot jednoduchým střeleckým pokusem nemusí dát stejné výsledky. Každý pokus ovlivňují různé okolnosti. Nejen jiná zbraň (změny ve vnitřní konstrukci hlavně včetně její různé délky a způsobu zapažbení), různá teplota a váha vzduchu, ale i další tzv. denní vlivy, použití nábojů jiných výrobců a konečně rozptyl základních balistických hodnot nábojů. Proto při uplatnění jednotlivých nábojů v praxi nehovoříme jen o určité ráži kulového náboje samostatně, ale vždycky ve spojitosti s konkrétním druhem zbraně a délkou její hlavně. Tabulky dávají správný přehled o zakřivení dráhy střely, což je pro myslivce nanejvýš důležité, protože při lovu se nikdy nenaskytne příležitost, aby právě střílel na vzdálenost, na kterou má svoji zbraň nastřelenou (ONV). Tabulky uvedené v této knize jsou skvělým a věcným pomocníkem při rozhodování a volbě kulového náboje, protože pomocí všech uvedených číselných údajů je možné lehce porovnávat jejich jednotlivé druhy. Když se porovnají rychlosti Vo, V100 a V300, lze vypočítat úbytek rychlosti střely se zvětšující se vzdáleností. Například mezi dvěma náplněmi nábojů 6,5 x 57 je velmi nápadná rozdílnost počátečních rychlostí. Rozdíl mezi rychlostmi Vo a V300 je u 10,3 gramové střely 242 m/s, tedy úbytek z původních 742 m/s na 500 m/s. Střela o hmotnosti 6 g ztratila na stejné dráze 376 m/s z původních Vo 1000 m/s (V300 = 624 m/s). Z toho vyplývá, že těžší střela si při menší ztrátě rychlosti zachová větší množství pohybové energie a tím i ranivost (131 kpm) oproti lehčí střele (119 kpm). Střela s větší počáteční rychlostí (Vo 1000 m/s) se setkává při letu vzduchem s větším odporem a proto i větší ztrátou rychlosti a snížením pohybové energie, ale správnou volbou počáteční rychlosti ještě stále zůstává dostatečná zásoba dopadové energie, schopné dostatečně velké deformační práce v těle zvířete. Při případné kontrolní zkoušce tabulkových hodnot se může stát, že dojde k trochu jiným výsledkům, zejména při požití některého z dalších druhů střel tohoto náboje. Když se při zkoušce (nejlépe z nastřelovací stolice nebo stojanu) objeví rozdíly, nebudou podstatné. Doporučujeme však používat při lovu ten druh střely, na který byla zbraň nastřelena. Dále před lovem přezkoušet nástřel tak, aby nám zůstali na samotné ulovení kusu 3 až 4 náboje, kterými byla zbraň přezkoušena. Při větší spotřebě je nutné dbát na to, aby náboje byly stejné série.

Čtení v balistických tabulkách

Jednotlivé sloupce tabulky při nástřelných vzdálenostech (NV) od 100 do 300 m obsahují tyto parametry náboje: ráži, hmotnost střely v gramech (g) nebo i v grainech (grs), číslo, typ a délku střely, hmotnost s délkou náboje, rychlost střely od Vo m/s do V300 m/s, energii střely od Eo kpm (J) do E300 kpm (J). Tyto dvě vzdálenosti nesmí zavádět k neprozíravým, ale zejména nemysliveckým výstřelům, zejména u začátečníků. Doporučují to odborníci z řad zkušených střelců. U menších ráží se zřetelem na jejich energetický stav jsou uvedeny rychlosti a energie pouze do 200 m. Nejdůležitější jsou čísla, která udávají dráhu střely. Jsou to hodnoty, které nejlépe vystihují výkon náboje a balistický charakter střely. V posledních polích tabulky jsou tedy uvedeny převýšení (+) nebo snížení (–) dráhy střely při zamíření hledím ([1]) a ve stejné úpravě při zamíření puškovým dalekohledem (). Obě možnosti jsou od 50 do 300 m. U menších ráží se zřetelem na jejich energetickou hodnotu jen do 200 m. Cíl je vyjádřený značkami ([1]) – (). Na obrázku můžeme vidět, že dráha střely vzhledem k úrovni zbraně je stejná, jestli jde o zaměřování hledím nebo puškovým dalekohledem. Z porovnaní hodnot převýšení při zamiřování puškovým dalekohledem a hledím se dá vyčíst že převýšení nejsou stejná. Různé jsou proto, že pro jednu dráhu střely jsou různé základny, vytvořené prodluženou záměrnou. Když víme z praxe, že maximální převýšení by nemělo být větší než 5 cm, je tím v prvním případě ulehčen výběr ráže (náboje) při zamýšlené koupi zbraně a způsobu lovu a v druhém případě je touto výškou určená vzdálenost, na kterou by měla být zbraň nastřelena. Jednotlivé sloupce tabulky při optimálních nástřelných vzdálenostech (ONV) obsahují tyto parametry náboje: ráži, číslo, typ, hmotnost střely v grainech (grs) a gramech (g) a délku náboje v milimetrech (mm), hmotnost náboje v gramech (g) a délku náboje v milimetrech (mm), rychlost střely od Vo m/s do V300 m/s, energii od Eo J do E300 J, délku hlavně použité zbraně v cm a příslušnou optimální nástřelnou vzdálenost (ONV) v metrech (m). V posledních sloupcích tabulky jsou velikosti převýšení (+) nebo snížení (-) dráhy střely při zamíření puškovým dalekohledem. Jednotlivé sloupce tabulky při nástřelných vzdálenostech (NV) 100 metrů obsahují stejné parametry náboje jako v předcházejících tabulkách s tím rozdílem, že místo optimální nástřelné vzdálenosti (ONV) je uvedena nástřelná vzdálenost na 100 m (NV). Znovu zdůrazňuji, že v posledních sloupcích tabulky jsou převýšení (+) nebo snížení (-) dráhy střely při zamíření puškovým dalekohledem!

Správná představa o dráze střely vyplývá z  následujícího obrázku:

Dráha střely číslo 121 – náboje 8 x 60 RS se střelou 28,5 g

Vliv délky hlavně na úsťovou rychlost (informativní hodnota)

Úsťová rychlost (Vo m/s) střely se zvyšuje nebo snižuje při změně délky hlavně o 1 cm při 600 – 750 m/s o 3 m/s; při 750 – 900 m/s o 6 m/s; při 900 – 1050 m/s o 9 m/s a při 1050 – 1200 m/s o 12 m/s. Příklad: Kulový náboj .243 Winchester se střelou SP s hmotností 6,5 g má při délce hlavně 60 cm úsťovou rychlost Vo = 885 m/s. Při použití zbraně s délkou hlavně 55 cm bude rychlost Vo = 855 m/s. Příklad výpočtu: Vo = 885 m/s spadá do pásma 750 – 900 m/s, ve kterém se za každý cm měřené délky hlavně odpočítává 6 m/s (60 cm – 55 cm = 5 cm); 5 cm x 6 m/s = 30 m/s; pak 885 m/s – 30 m/s = 855 m/s.

Zveřejněný text je obsažený v publikaci Tomáš Krivjanský: Myslivecké střelectví, kterou vydalo vydavatelství EPOS (www.epos.sk) v tištěné podobě. 

20.02.2015
Tomáš Krivjanský
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím