banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Oštěp jako univerzální lovecký nástroj

Oštěp jako univerzální lovecký nástroj

Oštěp byl vždy považován za univerzální nástroj pro lov i válečný boj. Jeho účinnost je umocněna velkou dopadovou energií, která je soustředěna do konce hrotu.

První oštěp byl vyroben celý ze dřeva a to již v době Paleolitu. Dochovány jsou nálezy z Austrálie, Afriky a Jižní  Ameriky.

Při lovu sobů se již objevují oštěpy ze sobích kostí. Od starší doby kamenné až po dobu bronzovou se můžeme setkat s oštěpy, které jsou doplněny o kamenný pazourek. Ten se nasazoval na dřevěnou násadu. Takto zkonstruovaná zbraň vydržela až do doby železné, kdy byl pazourek nahrazen železným hrotem.

Z historického hlediska nesmíme opomenout výrok starořeckého spisovatele Xenofóna, který ve svém díle Kynégetikos popisuje lov kance oštěpem následovně:

"Oštěpy buďtež různého a to s hroty hodně širokými, břitkými, ratiště (násady) pevná. Lovecká kopí s hroty na 5 dlaní dlouhými, uprostřed roury zobce (příčka, klíp) pevně přikované, ratiště svídové."

V Kosmově kronice je o oštěpu zmínek více. Zejména v souvislosti s vraždou některých panovníků, např. knížete Jaromíra (1038) a knížete Svatopluka (1109).

V dobách vlády Rudolfa II byl lovem s oštěpem proslaven Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který si uměl dát naběhnout na sudlici (název pro oštěp) těžký černý kus. Lovil převážně v Křivoklátských lesích. 

Základní rozdělení oštěpů bylo:

  • Kančí oštěp - Tyto oštěpy jsou rozpoznatelné díky své robustnosti a masivnosti. Konec čepele oštěpu je opatřen klípem. Používaly se převážně v období renesance, kdy se vysoká a černá zvěř lovila při štvanicích, převážně v uzavřených ohradách. Zvěř byla nejprve uštvána loveckými psy. Bránící se kanec, který bojoval o svůj život, následně zaútočil na lovce, který se mu snažil oštěp zabodnout do podkrčí. 
  • Kamzičí oštěp - S tímto druhem oštěpu se v dnešní době setkáme jen v muzeu a zámeckých sbírkách. Původně byl využíván v alpských zemí k lovu kamzíků v období 16.-18. století. Oštěp byl oproti ostatním znatelně dlouhý 4-5 m. mnohdy i delší. Jelikož se jednalo o lov na krátkou vzdálenost, lovilo se i pomocí kuše a luku.

 

 

Zdroj: Andreska J., Andresková E.,: Tisíc let myslivosti

 

Ilustrační foto: fotobanka - samphotostock.cz

 

 

 

banner right