banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Myslivecký odborník radí

Damašková ocel

Damašková ocel

V tomto článku se budeme věnovat damaškové oceli, která si v historii chladných zbraní vybudovala neochvějné místo. O mytických vlastnostech japonských mečů (tzv. katan) a jiných zbraní z ní vyrobených slyšel snad každý. Kromě vyjímečných mechanických vlastností a řezivosti damašková ocel vyniká také dekorativním vzhledem. Díky těmto vlastnostem byla v historii používána na čepele těch nejlepších chladných zbraní, které svými vlastnostmi předčily většinu zbraní zbytku světa. Svoje místo si damašková ocel udržela i dnes, kdy se používá při výrobě luxusních nožů, mečů, ale i šperků.

Co je damašková ocel?

Damašková ocel nebo také damašek, svářkový damašek, damask je ocel nehomogenního složení, většinou se skládá z vrstev o různém chemickém složení. Existuje víc typů damaškové oceli, tzv. Wootz, litý damašek, ale tím se v tomto článku zabývat nebudu. Tyto vrstvy jsou pevně spojeny řádnou krystalickou vazbou v jeden celek pomocí kovářského svařování. Po vyleštění a napletení povrchu se na damaškové oceli objeví dekorativní vzorování reprezentující jednotlivé vrstvy.

Krátce k historii

První zmínky o damašku se objevují už v rané době železné. Pravděpodobně byl nejprve vyráběn v Indii, odkud se rozšířil do celého světa. Název damašková ocel je podle syrského města Damašek, přes které byl damašek zejména z Indie dovážen. Z počátku se nejspíše jednalo o již zmiňovaný litý damašek, jehož výroba byla tajemstvím. Snaha napodobit tento materiál vedla k výrobě svářkového damašku. Tu japonští mistři kováři dotáhli téměř k dokonalosti. K rozvoji svářkového damašku přispěla i metoda výroby samotné oceli. Ta byla v minulosti velice složitá a vyráběla se z tzv. kovové houby, která vznikla v peci na dřevěné uhlí tavením přispávané namleté rudy. Tato pórovitá kovová houba nestejného složení byla kováři homogenizována opakovaným překováváním a překládáním, což už je jenom krok k damaškové oceli.

Vlastnosti

Výjimečné vlastnosti damaškové oceli se dají rozdělit do dvou skupin: mechanické a estetické. Z pohledu mechanických vlastností v sobě damašková ocel snoubí vlastnosti použitých materiálů, které se v damašku ve vrstvách střídají. Damašková ocel má rozdílné parametry vzhledem k orientaci vrstev, proto se tyto vrstvy často různě přetáčejí, aby se dosáhlo optimálních vlastností. Počet těchto vrstev může být od dvou (tzv. sendvičová ocel) až do desítky tisíc. Tyto vrstvy mají odlišné mechanické vlastnosti a výsledná damašková ocel je jakýmsi skloubením obou těchto vlastností. Vhodným složením a počtem vrstev damašku (vysokouhlíková tvrdá vrstva a nízkouhlíková houževnatá vrstva) můžeme vytvořit damaškovou ocel, která má vysokou tvrdost vysokouhlíkové oceli a též zvýšenou houževnatost nízkouhlíkové vrstvy (viz obr 1).

 

Obr. 1) Příklad vrstvené damaškové oceli

Střídání vrstev na ostří též zajistí vysokou řezivost ve srovnání s obyčejnou ocelí. Dále ještě můžeme na čepelích kombinovat různé damašky, jako příklad si vezmeme repliku středověkého meče (obr. 2). Ten je zkombinován z vysokouhlíkového damašku na bocích, pro maximální tvrdost, který též obsahuje nízkouhlíkovou houževnatou složku pro maximální odolnost ostří. Ostří se pak vyznačuje vysokou ostrostí s řezivostí, zároveň je odolnější proti vylomení. Ve středovém torzírovaném damašku převažuje nízkouhlíková ocel, aby nebyl celý meč křehký, ale naopak pružný a odolný proti zlomení.

Obr. 2) Ukázka kombinace více různých druhů damaškové oceli

Estetické vlastnosti damašku vzniknou po vyleštění a vyleptání čepele. Tímto procesem se zviditelní struktura damaškové oceli, která odpovídá jednotlivým vrstvám. Zručný kovář dokáže v damaškové oceli různými komplikovanými postupy tvarovat vnitřní strukturu vrstev. Tento proces je velice náročný a komplikovaný, ale lze tak vytvářet množství úchvatných vzorů pro luxusní nožířské výrobky (viz obr. 3).

Obr. 3) Damaškový nůž se vzorem peříčko

 

V příští části si povíme o výrobě damaškové oceli.

Článkem vás provázeli fotky mojí tvorby, kterou se zabývám již 10 let. Pokud by váš cokoliv zaujalo nebo zajímalo nad rámec tohoto článku, neváhejte mě kontaktovat.

  • Jan Pomahač

Tel: 732367160
turboknives@email.cz

www.facebook.com/turboknives

 

17.04.2015
Ing. Jan Pomahač
Zpět
banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím