banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Zpravodajství

Jeleni se zbavují lýčí - vytloukají

Jeleni se zbavují lýčí - vytloukají

V přírodě se nyní můžeme sektat s jeleny, kteří vytloukají své paroží. Vytloukat začínají nejstarší jeleni. Setkat se s vytloukajícím jelenem je dosti vzácné. Jeleni totiž v tomto období žijí skrytě a nechtějí být rušení.

Samotné vytloukání paroží začne tehdy, je-li růst parohu zcela ukončen a mineralizován. Lýčí, kterým je paroh pokrytý, už je zbytečné.

Jeleny začne paroh svrbět a nutí je k tzv. vytloukání, což je odstranění přebytečného lýčí z parohu.

Vytlučené paroží je světlé, bílé a žluté se zbytky barvy po krevním oběhu. Zbarvení parohu není geneticky dané. Vzniká vlivem komplexních příčin kterými jsou například: schopnosti parohu přijímat barviva, působení rostlinných šťáv z dřevin na kterých jelen vytlouká a oxidace zbytků barvy na vytloukaném parohu.   

Jelen evropský byl vždy mezi myslivci označován jako zvěř královská, takto se o něm píše dodnes v mnoha odborných článcích a toto označení se nevytratilo ani z každodenní myslivecké terminologie.

Původ tohoto označení nám však není nijak znám. Lze se jen domnívat, že vše bylo zapříčiněno velikostí a krásou této zvěře, mohutností paroží a faktu, že v dřívějších dobách směli tuto zvěř lovit výhradně příslušníci šlechtického rodu.

Také v dnešní době je ulovení jelena pro každého myslivce nezapomenutelným zážitkem na celý život. Dle mého názoru je nutno hledat počáteční význam „Královského označení“, hluboko v mytologii, historii lovu a myslivosti.

Podíváme-li se podrobněji na uctívané Pohanské bohy, zjistíme souvislosti právě s jelení zvěří. V Evropě se například vyskytoval kult Rohatého Boha lovu, jehož nejznámější malby pochází z Francie cca 13 000 let př. N. l. Na malbách je zachycen obraz napůl jelena a napůl člověka.

 

Více informací o jelení zvěři se dozvíte ZDE 

 

Ilustrační foto: Jozef Orolín

banner right