banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Hon na kachny divoké PROLOV HUNTING 2023

Naše společnost nabízí již několik let hony na kachny divoké. Lovecká sezóna začíná začátkem září a střílíme do konce tohoto měsíce. V prvních loveckých dnech je počet kusů na výřadu 2 000- 2 500. Hony nabízíme pro skupiny a jednotlivce. Zajistíme ubytování a vše co k honu tradičně patří....

26.07.2023 | Tipy pro vás Více

Probíhá srnčí říje - aktuálně v našich honitbách 7-2023

Srnčí zvěř je naší původní zvěří a dnes patří k naší nejrozšířenější zvěři spárkaté. Její početní stavy však začaly narůstat až v 19. a 20. století. Z historického hlediska proto není mnoho dostupných pramenů o výskytu a hospodaření se srnčí zvěří.

19.07.2023 | Tipy pro vás Více

Myslivecká terminologie - Srnec obecný

Myslivecká mluva srnce obecného Srnec – samec Srna, srnka – samice Čiplenka – mladá srna Srnče, srneček, srnečka – mládě Zvěř holá

09.07.2023 | Tipy pro vás Více
banner right