banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Z polí mizí obilí - začněte přikrmovat Srnčí zvěř

Zákon o myslivosti č.449/2001 Sb. ukládá uživatelům honitby zajistit přikrmování zvěře a to v „době nouze“. Srnčí zvěř je naší nejrozšířenější zvěří spárkatou, proto je tato otázka vždy aktuální a v odborných č...

15.08.2022 | Tipy pro vás Více

Rakouský filmový štáb v Milovické rezervaci

Poslední záběry natočil dnes večer rakouský filmový štáb v milovické rezervaci velkých kopytníků, kam jezdil opakovaně točit posledních několika měsíců. Ve filmování bude ještě pokračo...

15.08.2022 | Tipy pro vás Více

Aktuálně v přírodě - Daňci vytloukají paroží

V přírodě se nyní můžeme sektat s daňky, kteří vytloukají své paroží. Vytloukat začínají nejstarší daňci.    Samotné vytloukání paroží začne tehdy, je-li růst parohu zcela ukončen a mineralizován. Lýčí, kterým je paroh pokr...

02.08.2022 | Tipy pro vás Více

Začala srnčí říje - aktuálně v přírodě

Srnčí zvěř je naší původní zvěří a dnes patří k naší nejrozšířenější zvěři spárkaté. Její početní stavy však začaly narůstat až v 19. a 20. století. Z historického hlediska proto není mnoho dostupných pramenů o výskytu a hospodaření se srnčí zvěří.

13.07.2022 | Tipy pro vás Více
banner right