banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Jeleni shazují své paroží - aktuálně v přírodě

Jeleni shazují své paroží - aktuálně v přírodě

Začíná období, kdy můžeme při toulkách přírodou nalézt shozy jeleního paroží.

Obdobně jako růst paroží, je i shazování paroží proces řízený hormonálně. Hlavní hormon ovlivňující shození parohu je Somatotropin, který se tvoří v podvěsku mozkovém. Kostní buňky (Osteoblasty) se začnou souvisle odbourávat a v místě kde se následně paroh odlomí vzniká tzv. demarkační štěrbina. Ta vzniká zpravidla na obou lodyhách ve stejném časovém sledu. Paroží tedy jelen shazuje v krátkém časovém intervalu po sobě.

Jelen evropský byl vždy mezi myslivci označován jako zvěř královská, takto se o něm píše dodnes v mnoha odborných článcích a toto označení se nevytratilo ani z každodenní myslivecké terminologie.

Původ tohoto označení nám však není nijak znám. Lze se jen domnívat, že vše bylo zapříčiněno velikostí a krásou této zvěře, mohutností paroží a faktu, že v dřívějších dobách směli tuto zvěř lovit výhradně příslušníci šlechtického rodu.

Také v dnešní době je ulovení jelena pro každého myslivce nezapomenutelným zážitkem na celý život. Dle mého názoru je nutno hledat počáteční význam „Královského označení“, hluboko v mytologii, historii lovu a myslivosti.

 

 

 

Více informací o Jelenu evropském naleznete ZDE. 

 

 

Ilustrační foto: Josef Balat 

banner right