banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Aktualita z honitby - Srnci se zbavují lýčí

Aktualita z honitby - Srnci se zbavují lýčí

Středně staří srnci vytloukají své paroží

 

 

 

 

Vytloukání paroží je závislé na postupné mineralizaci paroží, které je řízeno zvyšující se hladinou pohlavního hormonu samců - Testosteronu.

Zjednodušeně řečeno se mineralizovaný paroh přestane vyživovat, lýčí se začne od parohu oddělovat a srnec paroží tzv. vytlouká.   

Fotografie částečně vytlučeného paroží naleznete ZDE

Srnčí zvěř je naší původní zvěří a dnes patří k naší nejrozšířenější zvěři spárkaté.

Její početní stavy však začaly narůstat až v 19. a 20. století. Z historického hlediska proto není mnoho dostupných pramenů o výskytu a hospodaření se srnčí zvěří.

První zmínky o chovu srnčí zvěře v oborách pochází z roku 1376, kdy se začalo s chovem v oboře Lednické u Českých Budějovic a v roce 1535 v oboře na Hluboké. Chovem srnčí zvěře se zabýval také rod Rožmberků, který nechal založit rozsáhlou oboru pro jelení a srnčí zvěř při městě Třeboni v roce 1579.  Historické záznamy o lovu srnčí zvěře nejsou nijak známé.

 

Více informací o srnci obecném se dozvíte ZDE

 

 

 

 

Foto: MZ

banner right