banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Znáte historii lovecké hudby?

Jana Suchá Běhounková

Lovecké troubení u nás bylo povýšeno až do královského svatovítského pokladu na Pražském hradě. Jsou tam uloženy dva umělecky vyřezávané lovecké rohy – zvané olifanty, které používal při lovu český král a římský císař –...

10.08.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Trubači pořád vzácní

Jana Suchá Běhounková

Dávné „učení v myslivosti“ zahrnovalo mimo jiné stopaření, sokolnictví, ale každý myslivec se také musel naučit troubit. Však při pasování mu byla mimo tesáku také předávána

20.01.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Co kdy troubit?

Jana Suchá Běhounková

Při přijímání mezi myslivce: Před ceremoniálem „Pozor! Pozor si dej!“, po hlavním ceremoniálu „Halali“ a...

07.01.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Víte, kdy se troubí hlaholy?

Jana Suchá Běhounková

Hlaholy se troubí na počest ulovené zvěře, neboli vytrubování úlovků. Je jich celkem 11. Profesor Dyk složil hlaholy pro jelena, daňka, srnce, muflona, kamzíka, černou zvěř, tetř...

15.12.2015 | Myslivecké troubení a signály Více
banner right