banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Víte, co má společného Ing. Antonín Dyk s trubači?

Jana Suchá Běhounková

Profesor Ing. Antonín Dyk vytvořil závazný notový materiál, většinou podložený i textem a Československá myslivecká jednota jej v roce 1936 přijala za oficiální a jednotné signály a hlaholy československé myslivosti.

21.12.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Poznáte lesnici a borlici?

K troubení se obvykle používají B-trubky bez ventilové techniky, zvané borlice (úvodní obrázek). Nosí se na řemínku přes levé rameno na pravém boku. Velký lovecký roh zanikl štvanicemi. Roh stře...

07.12.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Víte, odkud se k nám dostalo troubení?

Jana Suchá Běhounková

Troubení na lovecké rohy bylo oblíbeno při štvanicích na jelena a jejich použití se rozšířilo do Evropy z francouzského královského dvora.  

05.10.2016 | Myslivecké troubení a signály Více

Víte proč vzniklo myslivecké troubení?

Jana Suchá Běhounková

I když troubení při lovech vzniklo původně pro dorozumívání, tedy k dosažení lepší organizace, a to nejen pro zahájení a ukončenílovecké akce, ale i k dávání pokynů v jejím průběhu, jistě již v těch dávných dobách měli lovci při troubení hezký pocit, stejně jako je tomu...

17.08.2016 | Myslivecké troubení a signály Více
banner right