banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Historie lovu ondatry pižmové (Ondatra zibethica)

Ondatra pižmová není naší původní zvěří. Původní domovinou této zvěře je Severní Amerika, kde se o hojnosti jejího výskytu mluví už v dobách dávné historie. To dokazu...

17.10.2017 | Myslivecká mluva Více
banner right