banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Naši autoři

PhDr. Oldřich Koudelka

Občan rázovité moravské vesnice Úsobrno, kolébky sklářství na Malé Hané,  spisovatel, novinář, publicista a básník PhDr. Oldřich Koudelka se narodil 28. července 1955 v Moravské Třebové. Absolvoval  gymnázium a jeho blízký vztah ke kultuře a umění se odrazil ve vysokoškolském a doktorandském studiu  teorie a dějin kultury, umění, resp. estetiky v hlavním městě Slovenska. Poté coby profesionální novinář pracoval a publikoval v předních médiích, například v časopisech Myslivost, Receptář, Turistika, Moderní obec, Náš venkov, Krásy Česka, Folklor, v denících Právo, Rovnost, Deníky, MF Dnes a mnoha dalších titulech. Od roku 2004 je novinářem a spisovatelem na volné noze. 

Oldřich Koudelka se již od svých dětských let aktivně věnoval sportu, především lehké atletice. Absolvoval šestnáct maratonských běhů a dlouhá léta reprezentoval bratislavský oddíl Internacionál Slovnaft Bratislava. Po ukončení aktivní sportovní dráhy se začal věnovat cykloturistice, na kole projel několik evropských zemí a zúčastnil se mnoha cykloturistických maratonů.   

Jeho největší láskou však je myslivost, které se aktivně věnuje od roku 1983. Do této oblasti směřuje i jeho činnost novinářská a spisovatelská. V roce 2005 stál u zrodu Klubu autorů při Českomoravské myslivecké jednotě, který počátkem roku následujícího založil. Do roku 2012 byl jeho prvním předsedou. V roce 2009 získal za knihu Knížka (ne)jen pro myslivce a dlouholetou literární činnost v oblasti přírody a myslivosti Uměleckou cenu ČMMJ. V následujícím roce získal Uměleckou cenu ČMMJ za titul Všechny moje hlasy... – knižní rozhovor s legendou české i světové myslivosti profesorem Ing. Josefem Hromasem,CSc. Doktor Koudelka je velkým propagátorem myslivosti, zejména chovu a ochrany zvěře. Za tuto práci mu bylo v roce 2010 uděleno vyznamenání Za zásluhy o myslivost II. stupně. Je členem Kulturně propagační komise ČMMJ a Redakční rady časopisu Myslivost. Jeho velkou vášní je úprava zvěřiny, lovecká gastronomie. Je vynikajícím kuchařem.

Oldřich Koudelka patří k největším znalcům a uznávaným odborníkům v oblasti historie, kultury a umění v oblasti myslivosti, zejména pak ve vztahu k mapování života a díla konkrétních osobností české, československé i evropské myslivosti. Stal se následovníkem vynikajícího představitele této oblasti, kterým byl jeho přítel, vzor a učitel v jedné osobě, mnohaletý člen rady pro muzea a umění C.I.C. docent MUDr. Jaromír Kovařík, CSc.

V regionu Svitavska založil Oldřich Koudelka v roce 1995 Literární sdružení Iniciály, co by občanské sdružení, které se stalo základnou pro amatérskou literární tvorbu, zejména mládeže. V roce 2013 tyto aktivity rozšířil o činnost volného sdružení Myslivečtí spisovatelé Moravy.

Doktor Oldřich Koudelka externě pracuje pro časopis Myslivost jako editor literárně historické přílohy Myslivecké zábavy. Vede rovněž stálou rubriku Chodníky mysliveckého Slavína. Široké myslivecké i nemyslivecké veřejnosti je rovněž znám jako editor Magazínu Myslivosti. Dosud napsal osmadvacet knižních titulů, nejen mysliveckých, ale třeba i literatury faktu. Devětadvacátý titul je ve stádiu dokončovacích polygrafických prací. Oldřich Koudelka patří k nejuznávanějším autorům literárních etud v České republice. Úzce spolupracuje s Loveckým a lesnickým muzeem ve Svätom Antone, Loveckým muzeem na jihočeské Ohradě a dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi.

16.07.2014 | Lovecký odborník
banner right