banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Lovná zvěř

Kachna divoká

Kachna divoká | (Anas platyrhynchos)

Lovná sezóna:
Kachna divoká | 01.09 - 30.11

Myslivecké pojmenování

  • samec: kačer; samice: kachna, kačena, kačka; mládě: kachně, káče

Lidové pojmenování

  • březňačka

Mysliveckou mluvu si můžete přečíst zde.

Kachna divoká je naší nejpočetnější kachnou a to i díky vypouštění uměle odchovaných kachen určených na odlov. Zdržují se především při stojatých i tekoucích vodách na celém našem území. V zimním období se kachny přesouvají na jih. Kachna divoká patří do skupiny plovavých kachen. Pro ně je typické protáhlé tělo a delší krk. Kratší nohy s plovacími blánami, které mezi předními prsty mají posunuté mírně dozadu proti ose těla, se při kráčení kývají do boků. Při plavání tyto kachny drží zadní část těla a ocas nad vodou a při tahání potravy z vody dělají "stojku", hlavu a část těla ponoří tak, že jim vyčnívá z vody jen zadní část. Vzlétají přímo z vodní hladiny. Zbarvení kachen divokých se liší podle pohlaví. Kachna má nenápadné žlutohnědé zbarvení s tmavými skvrnami, kačer je zbarvený pestřeji. Hlava a krk jsou tmavé, leskle zelené, dole na krku je bílý límec, vole a hruď jsou kaštanové. Záda jsou hnědošedá, spodek těla světlý, slabě vlnkovaný a na ocase jsou dva páry černých per. Na křídlech mají obě pohlaví bíle obroubené modré zrcadlo, které má kačer výraznější. Zbarvení kačera od května do září je podobné kachně, která se přepeřuje jen jednou v roce, a to v srpnu po narození mláďat. Během přepeřování ptáci nemohou asi 3 týdny létat a ukrývají se v rostlinných porostech. Nohy jsou oranžové a zelenožlutý zobák je široký a plochý. Na konci zobáku je malý, tvrdý černý nehet, který slouží k trhání potravy. Kačeři dosahují hmotnosti až 1,5 kg, kachny jsou o něco lehčí.

Kachny jsou aktivní přdevším v noci, kdy si pro potravu zaletí i na pole. Přes den jsou ukryty pod břehy nebo v rákosí. Živí se vodními i pobřežními rostlinami, semeny, ale požírají i hmyz, červy, hlemýždě, žáby a malé rybky. Párování kachen probíhá již na podzim a partnerství trvá jen jednu sezónu. Během tokání kačer plave kolem kachny a nejednou se staví do svislé polohy, kdy roztahuje křídla a ozývá se hvízdavým zvukem "rré"Kachna při plavání často potrhává hlavou dozadu na záda a ozývá se hlasitým kačkáním. Po spáření si kachny dělají hnízdo na březích v travních porostech nebo na vrbách či v dutinách stromů. Někdy obsadí i opuštěná hnízda dravců nebo krkavcovitých ptáků. Začátkem dubna kachna denně snáší 8 až 12 zelenkavých vajec. Kačer se v čase snášky zdržuje ještě blízko hnízda, později natrvalo opouští kachnu. Po 28 dnech zahřívání se líhnou káčata. Mají žlutavé chmýří s tmavým pásem přes oko. Matka je hned po vylíhnutí vyvádí na mělkou vodu a učí je hledat si potravu. V nebezpečí se staví na jejich obranu nebo předstírá zranění, aby odlákala útočníka. Po 8 týdnech už umějí kachny létat a v rodinném hejnu se zdržují do zimy. 

V malém počtu u nás a na západním a východním Slovensku hnízdí čírka modrá (Anser querquedula). Někdy se zjevuje i v zimě, ale většinou u nás nezimuje. Kačer má od podzimu do jara pestré zbarvení. Na krku a hlavě je peří rezavohnědé s tmavým pruhem od temene až na zátylek a s bílým pruhem zpod oka až na krk. Vole a prsa jsou žlutohnědé a černě vlnkované. Boky těla jsou bílé s černými vlnkami. Břicho je bílé. Na křídlech je zelené zrcadlo s bílým lemem. Zobák i nohy jsou tmavé. Během rychlého, rovného letu občas prudce zatáčí do stran. Obratně běhá a brodí se přes téměř neprůchodné rákosové porosty. Kachna snese na jaře 8 až 11 vajec a zahřívá je cca 23 dnů.

O trochu menší v porovnání s kachnou divokou je lžičák pestrý (Anas clypeata). Charakteristickým znakem těchto kachen je dlouhý lžícovitě rozšířený zobák, který je zvrchu hnědý a zespodu oranžový. Jen v době páření ho má kačer celý černý. Zobák je nápadný zejména během letu. Kačer má hlavu v době páření tmavozelenou až načernalou a sněhobílou hruď. Spodek a boky těla jsou kaštanové. Zrcadlo na křídlech je lesklé, zelené barvy s bílým širokým okrajem vpředu. Tento druh kachny létá pomalu a křídla vydávají hvízdavý zvuk. Hnízdí v blízkosti větších jezer a pomalu tekoucích vod, kde kachna snáší v květnu 7 až 12 vajec. Inkubační doba je 23 dní. Lžičák pestrý se vyskytuje u nás při podzimním a jarním tahu.

Kopřivka obecná (Anas strepera) žije na rozsáhlém území Evropy, Asie a Severní AmerikyJejí globální populace je velmi početná. U nás ji lze pozorovat spíše v době migrace a pravidelněji se zjevuje v zimě na Dunaji. Nevytváří velká hejna. Je jediným druhem kachen, který se zbarvením dle pohlaví příliš neliší. Jsou hnědošedé s hustým příčným vlnkováním. Zrcadlo na křídlech je bílé. Kačer má však leskločernou zadní část těla. Kachna hnízdí v dubnu a hnízdo si staví v zarostlém rákosu na suchých místech a vystýlá ho chmýřím. Snáší 8 až 12 vajec. Zahřívání vajec trvá podobně jako u ostatních kachen 26 dní.

V době migrace pravidelně táhne přes naše území hvízdák euroasijský (Anas penelope). V malém počtu se vyskytuje i v zimě na nezamrzajících vodních tocích a nádržích. Kačer je v době páření pestře zbarvený. Horní část krku a hlavu má rezavohnědou se zlatožlutým pruhem od čela až k zátylku. Vole a prsa jsou červenohnědé, břicho bílé, boky a vrch těla světle šedý s jemnými příčnými vlnkami. Zrcadlo na křídlech je zelené a delší ocas je černohnědý. Poměrně krátký zobák je šedomodrý, na konci černý a nohy jsou nazelenalé. Výborně a tiše létá. Z hladiny vzlétá kolmo vzhůru a po zemi rychle a obratně běhá. Kačer se často ozývá typickým hvizdem.

Poslední z plovavých kachen, která se u nás vyskytuje je ostralka (Anas acuta). Zjevuje se v době migrace. Hnízdí u nás velmi málo. Kačer má krk i hlavu čokoládově hnědou a po bocích krku má podélné bílé proužky. Prsa a spodek těla jsou celé bílé. Záda a boky těla jsou světle hnědé s bílými vlnkami. Na křídlech má zelené zrcadlo. Ocas je špičatý a prostřední tmavočerná ocasní pera jsou prodloužena až o 10 cm, což je dobře vidět během letu i při plavání na vodě. Tato štíhlá kachna s dlouhým krkem létá velmi rychle. Dokonce je možné slyšet svištění jejich křídel.

Foto: Vladislav Šrajbr

         Pavel Prašivka

Kachna divoká
banner right