banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Lovná zvěř

Hrdlička zahradní

Hrdlička zahradní | (Streptopelia decaocto)

Lovná sezóna:
Hrdlička zahradní | 16.10 - 15.02

Myslivecké pojmenování

  • samec: holub; samice: holubice; mládě: holoubě

Původní zemí hrdličky zahradní je zřejmě Indie, odkud se rozšířila do celé Evropy. Je menší než holub domácí a dosahuje hmotnosti cca 200 g. Je bledě šedá s hnědorůžovým leskem. Dospělí ptáci mají na záhlaví a bocích krku černý pásek. Široký konec ocasu je zespodu bílý. Hrdlička zahradní je rozšířená v parcích, sadech i na hřbitovech. Vyhýbá se lesním komplexům a horským oblastem. Za potravou létá na pole a na hospodářské dvory. Živí se semeny plevelů i kulturních rostlin. Žije v párech a hnízdo si dělá na vyšších stromech, ale někdy i ve stavbách. Hnízdí 2krát až 3krát do roka, od března až do září. V době tokání se ozývá vrkáním. Samička snáší obvykle 2 vejce. Zahřívají je střídavě oba partneři po dobu 15 dní. Vylíhlá mláďata jsou velmi slabě opeřená. První týden je rodiče krmí přetrávenou potravou z vole. Mláďata rychle rostou a po 2 týdnech vylétají z hnízda. Na zimu se hrdličky stahují do hejn a soustředí se v blízkosti zdrojů potravy, často v hospodářských stavbách a v blízkosti měst.

O trochu menší je hrdlička divoká (Streptopelia turtur), která k nám přilétá obvykle koncem dubna ze středozemí a severní Afriky. Nejvíce jí vyhovují nížinné a teplejší kraje. V lesních oblastech žije jen vzácně. Je pestřeji zbarvená než hrdlička zahradní. Šedé peří na zádech a křídlech je hnědě lemované, hlava a krk jsou modrošedé. Po bocích krku má typické skvrny tvořené několika černými a bílými pásky, ocas má na konci bílé proužky. Osídluje lužní lesy, osamělé háje a remízky v blízkosti vody. Živí se semeny trav, plevelů a zemědělských plodin. Požírá však i drobné kamínky a ulity šneků. Žije v páru a hnízdo si staví poměrně nízko na stromech. V květnu během tokání se samečci ozývají vytrvale po celý den svým typickým voláním znějícím jako  " turr – turr - turr ". Oplodněná samice snáší obvykle 2 vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče. Pokud by byli vyrušeni během sezení, opustí hnízdo a postaví si nové s novou snáškou vajec. Po 14 dnech se líhnou téměř holá mláďata, která již po 18 dnech opouštějí hnízdo. Koncem léta se shlukují do hejn a společně létají za potravou na pole. V září odlétají na jih do Asie a Afriky.

 

Hrdlička zahradní
banner right