banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Zpravodajství

Chraňme naše myslivecké tradice

Myslivecké zvyky a tradice byly již mnohokrát popsány v odborných publikacích a článcích od uznávaných mysliveckých autorů.  Myslivecká mluva a dodržování mysliveckých tradic je vizitkou každého myslivce. Je to měřítkem jeho kul...

03.07.2023 | Zpravodajství Více

ČERVEN - měsíc myslivosti od roku 1959

První zmínka o červnu jako měsíci myslivosti byla zveřejněna v roce 1959. Myslivost není jen sport, ale především vědní obor. Ten nestaví myslivce do pozice lovců zvěře, ale široká veřejnost začíná vnímat Myslivost jako splynutí člověka s přírodou. Myslivci se o zvěř starají, hosp...

08.06.2023 | Zpravodajství Více
banner right