banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Zpravodajství

Vzácné vlhy pestré letos poprvé hnízdí přímo v rezervaci velkých kopytníků

Vzácné vlhy pestré letos poprvé hnízdí přímo v rezervaci velkých kopytníků

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestrobarevné vlhy pestré letos poprvé hnízdily přímo na území rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Vědci objevily jejich typické nory hned na dvou místech pastevní rezervace.

„Již před třemi lety ornitologové zaznamenali, že do rezervace velkých kopytníků zalétává několik párů vlh pestrých. Tehdy ale ještě hnízdily mimo pastviny velkých býložravců. Letos poprvé si vlhy vytvořily hnízdní nory přímo na území pastevní rezervace,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci. Vlhy pestré patří na tuzemském Červeném seznamu mezi silně ohrožené druhy ptáků.

Právě velcí kopytníci přitom pomáhají vzácným vlhám nejenom zajišťovat potravní nabídku, ale i vytvářet biotopy vhodné k hnízdění. „Pastva velkých kopytníků výrazně zvýšila květnatost celého území a tím i početnost hmyzu, kterým se vlhy pestré živí. Zároveň velcí kopytníci tu a tam pomocí kopyt a rohů na svažitých místech strhávají travní drn. Takto vzniklé obnažené, téměř kolmé stěny pak tvoří ideální místo pro hnízdění vlhy pestré. Doufali jsme, že vlhy časem této nové hnízdní příležitosti využijí,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Vlhy pestré patří k nejatraktivnějším ptačím obyvatelům rezervace velkých kopytníků. „Díky svému zbarvení patří vlhy k oblíbeným cílům fotografů přírody, kteří do bývalého vojenského prostoru přijíždějí fotografovat nejen zubry, divoké koně a zpětně šlechtěné pratury, ale i mnoho druhů, kterým právě návrat velkých kopytníků pomáhá,“ doplnil Dalibor Dostál. Na území rezervace se stabilně vyskytuje například dudek chocholatý, ornitologové pozorují i luňáky červené, luňáky hnědé nebo motáky lužní. V rezervaci se vyskytuje také krutihlav obecný, koroptve, křepelky, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý a další druhy ptáků. Letos v zimě začal nad rezervaci poprvé zalétávat orel mořský.

Vlhy pestré, označované také za létající klenoty české krajiny, donedávna hnízdily především na jižní Moravě. Jejich výskyt v ostatních krajích byl velmi ojedinělý. V posledních letech se však v České republice šíří do dalších regionů, mimo jiné i v důsledku globálních změn klimatu.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

 

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

 

Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.

 

Pro více informací volejte:

Dalibor Dostál: 606 635 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner right