banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Za historií lovu do Pavlova

Za historií lovu do Pavlova

Mezi významné lovecké památky na našem území patří ArcheoPark Pavlov, se svojí expozicí pravěkého sídliště lovců mamutů.

Z expozice je patrný význam lovu jako způsobu obživy a použití prvního loveckého nástroje oštěpu, který je znám již v období paleolitu. 

Pod příkrovem vápnitých spraší, které sem větry doby ledové později navály, se uchovaly půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické domácnosti a také kosterní odpad z ulovených a zkonzumovaných zvířat (skládky mamutích kostí a zbytky dalších zvířat). Mezi nejcennější objevy tohoto naleziště patří kostry samotných lidí, doklady technologií, které podle dosavadních znalostí zde lidé použili vůbec poprvé, a konečně i umělecké předměty dokládající jejich estetické cítění.

Archeologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní Homo sapiens v období před

30 000 lety v Evropě vytvořil.

Tato naleziště a nejvýznamnější nálezy období gravettienu u nás ale i v zahraničí jsou prezentovány v Archeoparku Pavlov, kde je možné skrze moderní expozici s audiovizuálními prvky proniknout do všech aspektů života člověka obývajícího mladopaleolitickou krajinu pod Pálavou.

 

Více informací se dozvíte na www.archeoparkpavlov.cz

 

 

 

Fotogalerie: Gabriel Dvořák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner right